• Novinky

      • Vianočné prázdniny

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20.decembra 2021 (pondelok) do 7. januára 2022 (piatok). Vyučovanie bude pokračovať 10.1.2022 (pondelok).

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Vianočná pošta pre seniorov

      • Už aj naše prianíčka sú na ceste k starkým z vybraných domovov. Aj tento rok sa deti z ŠKD - TOKAJKO, zapojili do Vianočnej pošty pre babičky a deduškov z domovov. Spolu s vychovávateľkami sa s radosťou pustili do výroby vianočných pohľadníc. K pohľadniciam pribalili aj menšie darčeky, ktoré určite potešia a spríjemnia im vianočný čas

       Deti a vychovávateľky z ŠKD – TOKAJKO pri ZŠ – Kossutha, Kráľovský Chlmec

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Do nádherného projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" sa v tomto roku prvýkrát zapojila aj naša škola. Za krátky čas sa podarilo našim žiakom a pedagógom z prvého stupňa pripraviť 30 krabíc plných lásky. Hreje nás pocit, že sme 30 seniorom mohli urobiť radosť a aspoň na chvíľu vyčariť krásne úsmevy na ich tvárach.

      • Detské dopravné ihrisko

      • Projekt detského mobilného dopravného ihriska v Základnej škole, L.Kossutha 580/56 v Kráľovskom Chlmci sa stal realitou na jeseň 2021 s podporov SPP, s podporov rodičovského združenia, s podporov členov rady školy Judr. Petra Pándyho, LL.M,  Viktora Brezinu a Patrika Čorosa. Veľka vdaka patrí aj dalším sponzorom, ktorí prispeli k realizácii dopravného ihriska: Mgr. Peter Sunitra, LL.M., Firma Elitec, Ondrej Falat, Mudr. L.Kováč, Mudr. K. Szilassy, Mudr. J. Dóczi, Ján Kiss, Pizzéria Kráľovský Chlmec, Peter Sedlák, NP spol. s.r.o. a Attila Németh, Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa slávnostné otvorenie dopravného ihriska presúva na jar 2022 a uskutoční sa na multifunkčnom ihrisku školského dvora.

       Dopravnú výchovu ako jeden z nástrojov na znižovanie dopravnej nehodovosti formou prevencie tak budú môcť školy odteraz využívať aj pri praktickom výcviku.

       Súčasťou detského dopravného ihriska (DDI) je vodorovné a zvislé dopravné značenie vrátane svetelnej signalizácie na križovatke či kruhového objazdu podľa technických normatívov a všetko, čo je potrebné na praktickú dopravnú výchovu simulujúcu reálne situácie. K dispozícii sú bicykle, kolobežky, prilby aj iné ochranné prostriedky.

      • Riaditeľské voľno pre 1. - 4. ročník

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že na základe nariadenia RÚVZ v Trebišove sa na našej škole vyskytla pozitivita u jedného zamestnanca na  COVID-19. Všetci zamestnanci, ktorí boli prítomní v zamestnaní sú označení ako priamy kontakt.

       Z tohto dôvodu sa žiakom 1. – 4. ročníka udeľuje na 17.12.2021 (piatok) riaditeľské voľno.

       Za pochopenie ďakujeme.  

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Najkrajšia vianočná výzdoba

      • Tradičný duch vianočných sviatkov zavládol aj v našej škole. Aktivity spojené s výzdobou tried sme sa rozhodli oceniť, a tak Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Žiaci sa v priateľskom duchu, ale s veľkou dávkou súťaživosti pustili do vytvárania krásnych a kreatívnych ozdôb, a tak aj u nás v škole všetko dýchalo príjemnou vianočnou atmosférou.

       Hodnotenia výzdoby tried sa ujala odborná porota v zložení pána riaditeľa, pani učiteľky Kotorovej a členov Žiackej školskej rady.

       Po náročnom rozhodovaní porota vyhlásila takéto umiestnenie tried:

       3. miesto: 8. B trieda

       2. miesto: 6. A trieda

       1. miesta: 6. B trieda

                        8. A trieda

                        8. C trieda

       Ďakujeme žiakom, že sa zúčastnili súťaže skutočne s plným nasadením  a svojou kreativitou priniesli vianočnú náladu celej našej škole!

       Mimoriadna vďaka patrí 6. B triede, ktorá okrem krásnej výzdoby prispela k vytváraniu nádhernej vianočnej atmosféry aj živým betlehemom!

      • Mikuláš

      • K vianočnej atmosfére už neodmysliteľne patrí príchod Mikuláša. Aj tento rok navštívil so svojimi pomocníkmi našu školu, aby urobil radosť a potešil našich žiakov. Navštívil triedy, ktoré si pripravili básničky, pesničky. Mikuláš ich odmenil darčekom.

      • Záložka do knihy spája školy

      • Práca na tvorbe záložiek nám rok čo rok spestruje život v našej malej, ale útulnej školskej knižnici. Naši žiaci sa rok čo rok usilujú, aby potešili partnerské školy krásnymi záložkami. Tento rok sa ich vyrobilo v hojnom množstve, z ktorých sme spoločne vybrali tie najkrajšie.  Výrobu záložiek sme spojili aj s Medzinárodným dňom školských knižníc.

       Našou partnerskou školou sa toho roku stala Súkromná základná škola v Levoči. Pozreli sme sa na mape Slovenska, kde sa táto škola nachádza, niektoré informácie o živote žiakov sme získali z webovej stránky školy. Aby sme sa trochu popýšili aj s našou školou a mestom, v ktorom sídli, tak sme k záložkám pribalili pre žiakov aj skromné darčeky: perá, brožúrky, knižku, kľúčenky...

       Dúfame, že sa im naše láskou pripravované záložky páčia a robia im radosť pri čítaní svojich obľúbených kníh! My sme už tiež dostali záložky od partnerskej školy, spolu aj s peknými darčekmi. Veľmi sa z nich tešíme, niektoré dokonca zdobia nástenky našej školskej knižnice a dávame ich našim najvernejším čitateľom ako darček!

      • Rekonštrukcia kotolne

      • Na základe žiadosti zriaďovateľa školy - Mesta Kráľovský Chlmec o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií pridelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR našej škole finančné prostriedky vo výške 65.000,- Eur na odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne.

       Pôvodné technicky a morálne zastaralé kotle sa vymenili na dve nové stacionárne plynové kondenzačné kotle.

       Realizácia výmeny kotlov sa mohla uskutočniť finančným príspením mesta Kráľovský Chlmec, keďže samotný finančný príspevok na zaobstaranie a montáž týchto zariadení by nebol postačujúci.

      • Oznam - antigénové samotesty

      • Vážení rodičia 

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 13.12.2021 (pondelok) a 14.12.2021 (utorok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase: 

       - od 7:30 hod. do 11:30 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       - od 14:00 hod. do 17:00 hod. na vrátnici.

        Dôrazne žiadame všetkých rodičov, ktorí si neprevzali testy z 2. a 3. kola, aby tak urýchlene učinili do

         20. 12. 2021. Po tomto termíne ich nebude možné prevziať, pretože sa vracajú. 

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý nahlásil škole svoj záujem. Žiadame rodičov aby si antigénové testy kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii vyzdvihli v stanovených dňoch.

       Po uvedenom termíne sa testy rodičom nebudú vydávať.

       Príloha: Návod na použitie pri samotestovaní

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy