• Novinky

      • Deň otvorených dverí

      • Po dvoch pandemických rokoch sme opäť v našej škole privítali priaznivcov, rodičov, starých rodičov. Stalo sa tak počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil dňa 26. mája 2022. Všetci návštevníci našej školy, ktorí prišli naozaj v hojnom počte, si mohli počas tohto dňa prezrieť jej priestory, pokochať sa zaujímavou výzdobou. Najväčším lákadlom však bol možnosť zúčastniť sa otvorených vyučovacích hodín. Stali sa súčasťou vyučovacieho procesu. Mnohí z nich ocenili náročnú prácu pedagógov. Páčili sa im vyučovacie hodiny, ktoré boli zaujímavé, hravé a počas ktorých sa sami mohli presvedčiť o tom, ako sa ich ratolestiam na vyučovaní darí. S potešením môžeme skonštatovať, že Deň otvorených dverí sa naozaj vydaril.

       Slávnostné otvorenie dopravného ihriska 

       Zároveň v popoludňajších hodinách rodičia i žiaci mali možnosť zúčastniť sa slávnostného otvorenia dopravného ihriska, ktoré sa realizovalo na multifunkčnom ihrisku nachádzajúceho sa v areáli školy. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo za prítomnosti pána primátora mesta Ing. K. Patakyho, pána zástupcu primátora Ing.  J. Zselinského, pána zástupcu SPP Ing. Ľ. Mattu, vedúcej školského úradu Mgr. B. Leczo a za prítomnosti riaditeľov okolitých školských zariadení.

      • Naši futbalisti a futbalistky.

      • V šk. r 2021/22 naša škola štartovala v malom futbale vo viacerých  vekových kategóriách. Získali sme niekoľko povzbudivých výsledkov:

       - obvodové kolo - mladší žiaci: 2.miesto

       - okresné kolo - mladšie dievčatá: 3.miesto,najlepšími hráčkami boli G. Géresiová (skórovala deväťkrát) a brankárka Z. Gažiová

       - okresné kolo – najmladší žiaci a žiačky, Mc Donalds cup: 2.miesto

       - kategória starších žiakov pre Covid 2019 bola zrušená.

       Na tieto súťaže našich žiakov pripravovali Mgr. Cs. Dako a Mgr. L. Király.

       Starší žiaci sa pod vedením Mgr. Š. Marciho zúčastnili medzinárodného futbalového turnaja, ktorý sa realizoval na SOŠ V. Kapušanoch za účasti desiatich družstiev, kde obsadili konečné nepopulárne 4.miesto.

        

       Spracoval Mgr.Csaba Dako

      • ENGLISH STAR

      • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.

       Súťaž English Star prebieha v 9 kategóriách, čiže je organizovaná pre žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ. Súťaž sa konala 5.mája 2022. Z našej školy sa zúčastnili žiaci od 5. – 9.ročník. Testy boli zamerané na jazykové zručnosti ako sú čítanie s porozumením a písanie.

       Interaktívne testy rozvíjajú žiacku originalitu, tvorivosť a aktívne myslenie žiakov, podnecujú ich kreativitu. Každý súťažiaci dostane diplom. Účastníci, ktorí získajú viac ako 80% bodov, dostanú diplom s vyobrazenou zlatou medailou. Z každej kategórie z celkového počtu prihlásených budú vyžrebovaní piati najúspešnejší riešitelia. Prvé, druhé a tretie miesto bude odmenené vecnými cenami (značková elektronika), ktoré do súťaže venovala firma Datacomp s.r.o. Pre súťažiacich na 4. a 5. mieste sú pripravené ceny od firmy FUSAKLE. Navyše pre všetkých súťažiacich s bodovým ziskom 100% v spolupráci s partnerom FUSAKLE pripravili krásnu odmenu.

       Keďže zo strany žiakov bol veľký záujem, preto by sme sa zapojili do súťaže aj ďalší školský rok.

      • Keď vyrastiem budem...

      • Niekedy sa zamýšľame, čím budeme, keď vyrastieme. Profesií je veľa a každá je potrebná. My sme mali možnosť zoznámiť sa s jednou z nich.

       V piatok 20. mája sme sa ako diváci zúčastnili súťaže v tvorbe rôznych účesov, pod názvom „Kaderník Medzibodrožia“. Zo školy sme odchádzali na MsÚ, kde podujatie prebiehalo, so zmiešanými pocitmi. Skôr to bola radosť z "uliatej" hodiny, než záujem o nejaké česanie. Ale po príchode do veľkej zasadačky mestského úradu sme už ústa nezavreli. Boli sme svedkami tvorby prekrásnych účesov na rôzne príležitosti. Obdivovali sme tvorivosť, trpezlivosť a šikovnosť tvorcov. Okrem obdivu k práci kaderníkov sme si odniesli aj šteklivú vôňu rôznych vlasových prípravkov v nosoch a pocit....možno, keď vyrastiem, budem...

       IV.B a pani učiteľka Marta Čarnakovičová

      • Kútik živej prírody

      • Zážitkové učenie na našej škole sme pretvorili na skvelú myšlienku: priblížiť živú prírodu žiakom. Zriadili sme v oddychovej zóne živý kútik so zvieratkami. Máme akvárium, klietku s andulkami, korytnačky a box so škrečkom. Tieto zvieratká slúžia ako výborná vizuálna pomôcka. Vďaka tejto príležitosti je jednoduchšie viesť hodiny prvouky, prírodovedy a biológie. Starostlivosť o zvieratká rozvíja u žiakov zmysel pre zodpovednosť. Za pomoci pedagógov sa spoločne naučia o zvieratká starať a zistia, že nepredstavujú nebezpečenstvo. Všetky zvieratká sú v našej škole prijaté s láskou a  s láskou sa o nich aj staráme.

       Mgr. Dana Hudáková

      • Stretnutie s ochranármi prírody.

      • Kde spia vtáčiky? Čím sa živia? Ako pripraviť búdku pre operených speváčikov? Ktorá je naša najväčšia lesná šelma? Prečo ju nesmieme kŕmiť? Na tieto otázky sme hľadali odpovede v piatok, 20. mája na Námestí Milénia, za výdatnej pomoci ochranárov prírody. Z pripravených doštičiek sme vyrobili vtáčie búdky a vyskladali sme maxi puzzle s obrázkom medvedice s mláďaťom. Strávili sme príjemné a poučné chvíle s ľuďmi, pre ktorých je ochrana prírody životným poslaním.

       Marta Čarnakovičová

      • Prešibaný kocúr v čižmách

      • Naši najmladší žiaci dňa 19. 5. 2022 si mohli vychutnať divadelné predstavenie s názvom Prešibaný kocúr v čižmách. Slovenská ľudová rozprávka na motívy diela Pavla Dobšinského bola plná veršov, prísloví, porekadiel, ostrovtipu a veselých pesničiek. Divadlo ponúklo stretnutie rozprávkových bytostí pomáhajúcich chudobnému Jurkovi v nádeji, že i oni okúsia čosi z ríše človečenstva. Žiakom sa divadelné predstavenie veľmi páčilo. Za krásny a kultúrny zážitok ďakujeme.

      • Deň otvorených dverí

      • Vážení rodičia a priatelia školy!

        

       Riaditeľstvo školy Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 26. mája 2022.

        

       Program:

       Na vyučovacích hodinách možnosť návštevy ľubovoľnej triedy podľa rozvrhu hodín

       Otvorené hodiny na I. stupni:

        - 4. vyučovacia hodina v I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C  triede o 10:35 hod.

        - 5. vyučovacia hodina v III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, IV.C triede o 11:30 hod.

        - 3. vyučovacia hodina v IV.B triede o 09:40 hod.

        - 4. vyučovacia hodina v II.B triede o 10:35 hod.

       Otvorené hodiny na II. stupni:

        - 4. – 5. vyučovacia hodina – otvorené hodiny vo všetkých triedach

        

       Triedne aktívy v ročníkoch 5. – 9. sa uskutočnia v čase od 12:30 hod. do 13:10 hod. a od 14:00 hod. do 15:30 hod. v prípade potreby aj s vedením školy.

       Triedne aktívy v ročníkoch 1. – 4. do 15:30 hod.  a po otvorených hodinách v prípade potreby aj s vedením školy.

        

       Zároveň Vás pozývame na slávnostné otvorenie dopravného ihriska o 14:00 hod. na multifunkčnom ihrisku.

        

       Naskytne sa Vám príležitosť oboznámiť sa s priestormi školy, s najmodernejšou vzdelávacou technikou a s vystavenými žiackymi prácami.

        

       Srdečne Vás očakávame a tešíme sa na Vašu účasť. 

        

       PhDr. Robert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Deň matiek

      • Deň matiek je krásny sviatok, ktorý si zaslúžia všetky matky za svoju lásku, starostlivosť a obetavosť. Našim mamičkám sme 16. mája 2022  s láskou pripravili milý kultúrny program. Pán riaditeľ privítal rodičov a po láskyplných slovách venovaných najvzácnejším ľuďom na svete – mamám, nasledoval program popretkávaný tanečnými číslami, piesňami a hovoreným slovom. Na konci programu každý žiak odovzdal svojej mamičke krásny darček ako prejav vďaky a úcty za ich poslanie.

       Žiaci IV. C triedy

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 18. mája (streda) 2022 bude žiakom 6. – 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z dôvodu nerušeného priebehu testovania žiakov 5. ročníka (T5-2022).

       Vyučovanie bude pokračovať 19. mája 2022 (štvrtok).

       Za pochopenie ďakujeme!

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

        

      • Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole techniky a služieb vo Veľkých Kapušanoch

      • Dňa 6.5.2022 sa vybraní deviataci našej školy zúčastnili Dňa otvorených dverí na Strednej odbornej škole techniky a služieb vo Veľkých Kapušanoch, v rámci Župných dní Košického samosprávneho kraja.

       Školu sme navštívili spolu so šiestimi miestnymi i okolitými školami.  Deň otvorených dverí zahájili primátor mesta PaedDr. Peter Petrikán, PhD a riaditeľ školy Ing. Richard Mokoš, MBA.

       Po otvorení sa záujemcom škola predstavila prostredníctvom prezentácie, po ktorej si mohli prihliadnuť do práce žiakov jednotlivých odborov.

       Významnou súčasťou dňa bol aj futsalový turnaj s medzinárodnou účasťou. Hráči každého tímu boli šikovní a nadšení zo spoločnej hry. Naša škola sa umiestnila na krásnom 4. mieste z ôsmych zúčastnených škôl.

      • Vesmírny svet

      • Školský klub detí navštívil Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Táto družinárska exkurzia nám priniesla veľa nových a zaujímavých informácií o vesmíre, planétach, ale aj hviezdach a súhvezdiach, ktoré mali naše deti možnosť pozorovať na umelej hviezdnej oblohe planetária. Exkurziu sme spestrili návštevou NC Novum, kde sme dobre nakúpili, najedli sa a aj sa výborne zabavili. Veríme, že exkurzia pomohla deťom lepšie pochopiť záhady a krásy vesmíru a prišli domov s kopou nových zážitkov.