• Novinky

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia!

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že jesenné prázdniny budú v dňoch 28. októbra 2022 (piatok)  a 31. októbra 2022 (pondelok).

       1. novembra 2022 (utorok) je štátny sviatok – Sviatok všetkých svätých. Vyučovanie bude pokračovať dňa 2. novembra 2022 (streda).

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Mesiac úcty k starším

      • Prišla jeseň a s ňou mesiac október – „Mesiac úcty k starším“. Prišiel správny čas pristaviť sa, popremýšľať, stretnúť sa, poďakovať  i vzdať úctu. Úctu k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám lepšie žilo, k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

       Pri tejto príležitosti mesto Kráľovský Chlmec zorganizovalo pre obyvateľov mesta nad 70 rokov slávnostné podujatie, ktoré sa konalo 14. 10. 2022 v aule Gymnázia v Kráľovskom Chlmci. Príjemné posedenie bolo spestrené aj kultúrnym programom, ktorého súčasťou bolo aj vystúpenie našich žiakov, ktorí potešili seniorov spevom a ľudovým tancom. Sme radi, že sme mohli prispieť k príjemnej atmosfére tohto slávnostného popoludnia a dúfame, že im na túto slávnostnú chvíľu ostanú pekné spomienky.

       Okrem iného žiaci našej školy pripravili pre starých rodičov aj malý vlastnoručne vyrobený darček v podobe pohľadníc ako prejav vďaky za ich starostlivosť a nekonečnú lásku.

      • eTwinning projekt „V sieti listových priateľstiev“

      • V minulom školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do medzinárodného eTwinning projektu „Im Netz der Brieffreundschaften“ (V sieti listových priateľstiev), ktorý organizovala Łomžská sekcia Poľského zväzu učiteľov nemčiny v spolupráci so strediskom odbornej prípravy učiteľov v Łomži (Poľsko). Projekt spočíval vo vytvorení siete kamarátov na dopisovanie medzi školami v poľských regiónoch Podlaskie a Mazovsko a zahraničnými školami. Do tohto projektu sa zapojilo 14 žiakov 8. ročníka a našou partnerskou školou bola Szkoła Podstawowa Nr. 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce (Základná škola Jána Pavla II. č. 10 v Ostrołęke, Poľsko).

       Cieľom projektu bola:

       • integrácia žiakov a učiteľov nemeckého jazyka do Európy
       • výmena skúseností učiteľov nemeckého jazyka s vyučovaním cudzích jazykov
       • ponúknuť mladým ľuďom možnosť precvičovať autentickú komunikáciu
       • rozvíjať kľúčové kompetencie - rozvoj zručností v písaní

       V priebehu roka sme si s partnerskou školou vymenili 5 listov/e-mailov na zadané témy, akými boli: predstavovanie, rodina, škola, voľný čas, plány na prázdniny. Listy boli písané klasicky rukou, odfotené a poslané mailom. Okrem listov žiaci vlastnoručne vyrobili vianočné resp. veľkonočné pohľadnice, ktoré vynikali veľkou kreativitou a nápaditosťou. Vždy sme sa tešili na ďalšie listy a pozdravy od našich poľských partnerov. Žiaci nadviazali nové priateľstvá  a dodnes sú so svojimi listovými priateľmi v kontakte aj na sociálnych sietiach – facebook, instagram. Po skončení projektu žiaci obdržali certifikáty ako potvrdenie o účasti na tomto medzinárodnom projekte. Žiakom ich odovzdal pán riaditeľ PhDr. Róbert Berta.

       Žiaci na tomto projekte pracovali ochotne a veľmi radi a preto sme sa rozhodli, že aj v tomto školskom roku prijmeme výzvu zúčastniť sa ďalšieho projektu, zameraného na nové listové priateľstvá.

        

       Mgr. Alica Greznárová

       učiteľka nemeckého jazyka

      • Účelové cvičenie OŽZ (OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA)

      • V dňoch 11. 10. 2022 – 12. 10. 2022 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie. Prvý deň prebehla
       teoretická časť v rozsahu 5.vyučovacích hodín. Druhý deň sme v rámci praktickej časti vykonali
       presun na letisko, kde na jednotlivých stanovištiach žiaci preukázali získané teoretické vedomosti,
       ako aj praktické zručnosti v jednotlivých témach.

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia!

       Vedenie školy v spolupráci s OZ Rodičia a priatelia ZŠ Vás pozývajú na plenárnu schôdzu a triedny aktív ZRŠ dňa 20. 10. 2022 so začiatkom o 14:30 hod. na prízemí v pavilóne A. Po plenárnej schôdzi sa uskutočnia triedne aktívy v triede Vášho dieťaťa.

       Vaša účasť je žiadaná a tešíme sa na stretnutie s Vami.

       Zároveň sa  uskutoční  aj výstava zdravej výživy.

       PhDr. Róbert Berta, MBA
       riaditeľ školy