• Novinky

      • Remeselné tvorivé dielne

      • Sviatok svätej Lucie strávila VI.B trieda tvorivo a oddychovo v remeselnej tvorivej dielni v priestoroch Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha. Žiaci vyrábali krásne ozdoby z pálky. Zároveň sa dozvedeli zaujímavé informácie o zbere, spracovaní a využití tejto rastliny. Nezabudlo sa ani na medovníčky, ktoré patria k typickým vianočným dobrotám, ktoré nesmú chýbať z našich stolov počas vianočných sviatkov. Žiaci strávili príjemné a voňavé dopoludnie zdobením medovníkov. 

      • Vianočná pošta pre seniorov

      • Predvianočný čas je obdobie stretnutí. Nie každý však má to šťastie byť obklopený rodinou a priateľmi a vtedy určite poteší vianočná pošta. Preto sa aj naši žiaci z ŠKD Tokajko aj tento rok zapojili do projektu Vianočná pošta pre seniorov. Mladší žiaci vytvorili krásne vianočné pozdravy, ktoré potešia seniorov v Seniorparku n. o. v Spišskom Bystrom a v Zariadení pre seniorov Dubina m. r. o. v Dubnici nad Váhom. Veríme, že im pohľadnice spravia radosť a budú pre nich nečakaným vianočným prekvapením.

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia,

       riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že z dôvodu stúpajúcej tendencie respiračných ochorení a vysokej chorobnosti žiakov bude so súhlasom zriaďovateľa školy - Mesta Kráľovský Chlmec a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove vyučovanie prerušené v dňoch 15. – 22. decembra 2023. Vianočné prázdniny sa začínajú dňa 23. 12. 2023.

       Vyučovanie sa opäť začne dňa 08. januára 2024 (pondelok).

       Za pochopenie ďakujeme.

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Krajšie Vianoce v réžii žiackej školskej rady

      • Vianoce znamenajú lásku, radosť, rodinnú pohodu a  štedrosť.  Pre mnohé deti, dospelých, či starých ľudí sú to však neznáme slová...

        No všetci môžeme pomôcť týmto ľuďom necítiť sa opustene a smutne, stačí len trocha času a ochoty, ktoré ani tento rok nechýbali členom žiackej školskej rady.

       Neváhali a zapojili sa so svojimi triedami do 2 charitatívnych zbierok: jednu zbierku vianočných darčekov – 18 krabičiek  plných dobrôt a najmä lásky - odovzdali seniorom v Dome sociálnych služieb v Kráľovskom Chlmci. Druhou časťou zbierky sa zapojili do Vianočnej krabičkovej akcie s heslom: „Každé dieťa si zaslúži pekné Vianoce!“ 11 krabíc pripravených pre deti rôznych vekových kategórii odovzdali na zbernom mieste v Graphic Design v Kráľovskom Chlmci.

       Všetky darčeky sa odovzdali na deň Lucie - 13. 12. 2023 za pomoci predsedníčky ŽŠR a dvoch dobrovoľníčok z 8. ročníka.

       Každému, kto svojím príspevkom spravil niekomu krajšie Vianoce, veľmi pekne ďakujeme!

      • Piškvorky

      • Piškvorky sú jednoduché, rýchle, zrozumiteľné a rozvíjajú logické myslenie tou najmenej bolestivou formou. Dňa 1. 12. 2023 si žiaci našej školy opäť zmerali svoje sily na štvorčekovom papieri. Zúčastnili sa regionálneho kola súťaže obľúbenej strategickej hry Piškvorky, ktorú organizovalo Gymnázium Kráľovský Chlmec. Hra je výnimočná svojou hravosťou, za ktorou sa skrýva premyslená stratégia. Je skvelá tým, že úzko spája študentov a naučí ich niečo nové. Za reprezentáciu školy patrí našim žiakom veľké ďakujem.

      • Darčeky pre najmenších

      • Družobné mesto Ferencváros obdarovalo našich prváčikov a druháčikov darčekmi, ktoré im urobili veľkú radosť. Pán primátor Ing. Karol Pataky ich odovzdal pánovi riaditeľovi našej školy, ktorý ich rozdal našim najmenším. Darčeky vyčarili na ich tvárach úsmev. Ďakujeme za milé prekvapenie. 

      • NÁŠ REGIÓN

      • Dňa 7. 12. 2023 sme sa zúčastnili historicko-geografickej súťaže „NÁŠ REGIÓN“, ktorú zorganizovalo Gymnázium Kráľovský Chlmec. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 9.B triedy: Vanesa Lukácsová, Letícia Molnárová a Peter Noszály. Obsadili krásne 1. miesto. Žiakov pripravovala PaedDr. I. Pribulová Daková. Svoje vedomosti dokázali zúročiť pri riešení jednotlivých aktivít:

       -          spoznávanie hradov, kaštieľov v Medzibodroží

       -          vytvorenie prezentácie podľa vopred určených kritérií

       -          priraďovanie erbov a vlajok k jednotlivým obciam

       -          poznatky pri riešení teoretických úloh

       -          orientácia na slepej mape

       Veríme, že práve takýmito aktivitami dokážeme vybudovať ten správny vzťah k NÁŠMU REGIÓNU.

                                                                                                                                                                                                                                            PaedDr. I. Pribulová Daková

      • 79. výročie oslobodenia mesta Kráľovský Chlmec

      • Pri Pamätníku osloboditeľov sa 26. 11. 2023 konal pietny akt kladenia vencov. Primátor mesta Ing. Karol Pataky spolu s ďalšími predstaviteľmi mesta Kráľovský Chlmec a členmi Slovenského zväzu protifašistických odbojov v Trebišove si týmto slávnostným zhromaždením ucitli 79. výročie oslobodenia nášho mesta. Na pietnom akte sa zúčastnili aj žiaci 8. a 9. ročníka. 

      • Mikuláš na našej škole

      • Opäť prišiel ten radostný čas, kedy do našej školy zavítal Mikuláš. 6. decembra bolo na našej škole veselo. Žiaci už od rána netrpezlivo čakali na príchod Mikuláša. Mikuláša so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelmi privítali v priestoroch telocvične. Pripravili mu krásny program uvitý  z tancov, scénok, básní a piesní. Mikulášovi sa kultúrny program našich žiakov veľmi páčil a keďže všetky deti boli po celý rok poslušné, dostali od neho balíčky sladkostí. Počas dňa sa v priestoroch školy konal aj tradičný Mikulášsky bazár. Žiaci mali možnosť predať a kúpiť si pre seba či rodinu malý darček. Počas celého dňa vládla sviatočná atmosféra. Mikulášovi ďakujeme a tešíme sa na stretnutie opäť o rok!

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 30. novembra sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1A a 1B. Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v Trebišove.

       1A:

       1. miesto: Zoja Fazekašová

       2. miesto: Tomáš Pataki

       3. miesto: Dávid Gášpár

       1B:

       1. miesto: Lea Vojtková

       2. miesto: Elizabeth Ďurková

       3. miesto: Emma Gašparová

      • „Kniha – kľúč k detskému srdiečku....“

      • Súťaž v prednese vlastnej literárnej tvorby

       Kultúrne centrum  Medzibodrožia a Použia  Kráľovský Chlmec  vyhlásilo súťaž  v prednese vlastnej  literárnej tvorby  v rámci projektu:  „Kniha – kľúč k detskému srdiečku“.

       Súťaž  v prednese vlastnej literárnej tvorby  sa konala 28.11.2023 v Regionálnej knižnici v   Kráľovskom Chlmci.Súťažiaci zo všetkých škôl v Kráľovskom Chlmci  mali možnosť predniesť  text alebo báseň, ktorú vytvorili sami. Autori mali doručiť svoje diela  do knižnice najneskôr do 24.11.2023. Text mal byť dlhý  5 minút a súťažilo  sa vo viacerých kategóriách.  Z našej školy bolo  7 súťažiacich, ktorých sprevádzala pani učiteľka Gérešiová. Prednes poézie a prózy hodnotila trojčlenná odborná  porota.  Naši súťažiaci sa umiestnili  nasledovne :

       Poézia  (Kategória  B)

       A. Dobránsky  7.B - 1. miesto

       K. Majorošová 7.B – 2. miesto

       A . Vasiľ 7.B – 3. miesto

       Próza (Kategória  B)

       M. Gerda  5.A – 1. miesto

       Poézia (Kategória dospelí)

       A. Horváthová – 1. miesto

       Súťažiaci boli odmenení diplomami a vzácnymi cenami. Ostatní súťažiaci tiež dostali vzácne darčeky.  Všetkým účastníkom súťaže srdečne blahoželáme!

      • Výchovný koncert

      • V rámci Týždňa protidrogovej prevencie sa zúčastnili multimediálneho predstavenia žiaci 1.stupňa pod názvom: Hravo, zdravo. Spoločne sme sa pozreli na to, ako funguje naše telo, ako sa máme chrániť, ale aj to, čo je nepriateľom zdravia. Žiaci veľmi pekne reagovali a zapájali sa do aktivít. Žiaci 2.stupňa sa zase dozvedeli, aké nástrahy ovplyvňujú správanie mladej generácie. Multimediálne hudobné predstavenie pod názvom: TRENDSETTER sa dotýkalo tém sveta médií, šikany, internetu a kyberšikany. O hudobný doprovod sa postaral člen skupiny „Aya“ Boris Lettrich s kapelou. Koncerty sa žiakom veľmi páčili. 

      • Bubnovačka 2023

      • Deti ticho pred násilím neochráni!

       Myšlienka podujatia „aby bolo deti lepšie počuť“ zaznela Slovenskom 20.novembra 2023 v čase 10:00 – 11:00 už po desiatykrát. Do tejto preventívnej aktivity sa zapojila aj naša škola spolu so Žiackou školskou radou.  Cieľom bolo symbolické upozornenie na dôležitosť ochrany detí pre násilím a podpora témy včasnej prevencie v spoločnosti. Naši žiaci si bubnovačku užili a spoločne vyjadrili svoj postoj proti násiliu. Ďakujeme! Hlas detí je dôležitý.

       Žiacka školská rada

      • Osudové ženy v živote grófa Andrássyho

      • Etnologička a historička Mgr. Simona Radová

       Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, si pre žiakov 6. a 8. ročníka  dňa 15. novembra 2023 za účasti  PhDr. R. Bertu , MBA  - riaditeľ školy,  pani učiteľky Mgr. J. Fazekašovej a PaedDr. E. Gérešiovej  usporiadalo  účinnú prednášku  pod vedením etnologičky a historičky Mgr. Simony Radovej. Tento rok si pripomíname 200. výročie narodenia významného maďarského politika a diplomata Júliusa  Andrássyho.  Cieľom tejto prednášky bolo priblížiť žiakom osudové stretnutie grófa Andrássyho  s budúcou  manželkou  Katinkou Kendeffy. Prednáška previedla žiakov životom grófa Andrássyho od jeho narodenia  v marci 1823 cez jeho politickú kariéru  až po jeho smrť vo februári 1890. Okrem iného sa žiaci dozvedeli aj o jeho rodinnom živote ( osudových ženách ) a o jeho vzťahu k cisárskemu  páru( cisárovi Františkovi  Jozefovi I. a cisárovnej Alžbete –Sissi). Po skončení  prednášky  žiaci sa  pozreli na expozíciu  venovanú grófovi  Jozefovi Mailáthovi.

       PaedDr. Edita Gérešiová

      • Informatická súťaž iBobor

      • V „Týždni vedy a techniky na Slovensku“ sa 58 žiakov našej školy „zahryzlo“ do on-line informatickej súťaže iBobor, ktorú koordinovali pani učiteľky informatiky  Mgr. Silvia Kiššová a Ing. Mgr. Rita Kosťuová. Súťažilo sa v 3 kategóriách. V kategórii Drobec boli úspešnými riešiteľmi: Lilien Brezina (III.B), Kristína Bertová (III.B), Valentín Bodnár (III.C), Peter Tóth (III.A), Lilla Karina Horócky (III.A), Sebastian Tóth (III.C), Michaela Mariňáková (III.C), v kategórii Bobrík: Maxim Liška (V.A), Michaela Hronská (V.B), Lívia Szmolyáková (V.A), Sofia Tóthová (V.A), Lilien Gerenyi (V.B), Dorina Kresztyánková (IV.B), Armin Dako (V.B), Loren Karako (IV.B), Aaron Oltman (IV.A), Emily Moknáčová (IV.B), Vivien Šaffová (V.B), Laura Czompolyová (V.B), Kinga Vargová (V.B), Bruno Eštefán (V.B), Sofia Brezina (IV.B), Samuel Battyányi (V.B), Barbara Bodaová (IV.B) a Zora Kováčová (IV.B). Úspešným riešiteľom v kategórii Benjaním bol Adam Vasiľ (VII.B).

       Všetkým srdečne blahoželáme!

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 16. novembra 2023 (štvrtok) bude žiakom 1. – 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (deratizácia priestorov školy a ŠJ).

       Dňa 17. novembra (piatok) je štátny sviatok.

       Vyučovanie bude pokračovať 20. novembra (pondelok).

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • „Október – mesiac úcty k starším“

      • Opäť je tu jeseň, mesiac október, ktorý je oslavou života a pripomienkou úcty k starším ľuďom. Žiaci II.A, V.A a III.C triedy pod vedením pani učiteľky Királyovej a pani učiteľky Kiššovej a Piráti pod vedením učiteľky tanca Boglárky, spríjemnili piatkové popoludnie, ktoré mesto zorganizovalo pre naše babky, nagymami, dedkov a nagyapov v kultúrnom dome. Bolo tam veselo, zaspievali sme, zatancovali a babky a dedkovia nám zatlieskali. Milí starí  rodičia, v mene všetkých žiakov a zamestnancov školy Vám prajeme pevné zdravie, bystrú myseľ, úsmev na tvári, radosť zo života a aby Vaše ďalšie roky sprevádzala láska, úcta, pozornosť a vďačnosť nás všetkých.