• Novinky

      • Stará dievka a čert

      • V máji k nám opäť zavítali herci z DIVADLA NA PREDMESTÍ zo Spišskej Novej Vsi. Očarili nás divadelnou rozprávkou Stará dievka a čert, ktorá je z dielne najznámejšieho slovenského rozprávkara P. Dobšinského. Divadelná komédia o starej dievke, ktorá sa zoznámila s čertom, zaľúbila sa do neho a nakoniec sa jej podarilo čerta i poľudštiť , bola plná zábavných situácií a veselých pesničiek. V závere žiaci ocenili hercov búrlivým potleskom. 

      • ENVIRO - enviromentálne aktivity

      • Žiaci na I. stupni mali možnosť na rôznych stanovištiach obohatiť svoje vedomosti o životnom prostredí. V úvode hodiny si žiaci pozreli video: Ako pomôcť Zemi. Na stanovištiach sa mohli dozvedieť o vode, čo patrí do ktorého prírodného spoločenstva. Mali možnosť vypočuť si zvuky zvierat v prírode, poznávať rastliny a zvieratá, ale aj naučiť sa, čo je recyklácia. 

       Poprosili sme rodičov, aby nám pomohli skrášliť priestory školy. Poslali nám nádherné kríky a kvety, ktoré sme spoločne vysadili. Veľmi pekne ďakujeme rodičom za sadenice.  Žiakom sa veľmi páčilo, že koľko informácií získali o prírode a majú ešte väčší dôvod na to, že prírodu okolo seba treba vnímať srdcom.

       Deň enviromentálnych aktivít prebiehal aj na II. stupni.  Aj naši starší žiaci radi skúmajú, hľadajú, hádajú. Počas dňa enviromentálnych aktivít riešili rôzne úlohy z enviromentálnej výchovy. Na jednotlivých stanovištiach mali pripravené aktivity, kde dokázali zúročiť svoje poznatky. Práve pri riešení takýchto úloh sa učia skúmať svet okolo seba, hľadať súvislosti a konať zodpovedne. Veríme, že spoločnými aktivitami dokážeme vybudovať ten správny vzťah k životnému prostrediu. 

      • Plavecký výcvik žiakov 6. a 7. ročníka

      • Naša škola, ako jedna z mála škôl v regióne, opäť organizovala pre žiakov 6. a 7. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik. Do hotela Chemes na Zemplínskej Šírave, v priebehu týždňa od 15. do 19. mája 2023, denne dochádzalo 42 žiakov, ktorí si okrem plaveckého tréningu osvojili rad celoživotných návykov a skúseností. Predpísaný plán bol zvládnutý zábavnou a hravou formou v duchu výbornej spolupráce, porozumenia a rešpektu. Zdar pozitívnemu vzťahu k vode a športom!

      • Deň otvorených dverí

      • Vážení rodičia a priatelia školy!

        

       Riaditeľstvo školy Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2023.

        

       Program:

       Na všetkých vyučovacích hodinách možnosť návštevy ľubovoľnej triedy podľa rozvrhu hodín

        

       Otvorené hodiny na I. stupni:

       1. vyučovacia hodina – I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, IV.B, III.C, III.B

       4. vyučovacia hodina – IV.C

       5. vyučovacia hodina – III.A, IV.A

        

       Otvorené hodiny pre budúcich prvákov budú od 09:40 hod. vo všetkých triedach

        

       Otvorené hodiny na II. stupni:

       1. – 2. vyučovacia hodina – 5. - 6. ročník 07:45 – 9:25 hod.

       3. – 4. vyučovacia hodina – 7. - 8. ročník 09:40 – 11:20 hod.

       5. – 6. vyučovacia hodina – 9. ročník 11:30 – 13:10 hod.

        

       Naskytne sa Vám príležitosť oboznámiť sa s priestormi školy, s najmodernejšou vzdelávacou technikou a s vystavenými žiackymi prácami, návštevou kútika živej prírody, návštevou školskej jedálne či telocvične.

        

       Srdečne Vás očakávame a tešíme sa na Vašu účasť.

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Program pre starkých

      • Nezabudli sme ani na naše babičky, ktoré sme navštívili v Dome sociálnych služieb v Kráľovskom Chlmci. Žiaci I.C a II.B triedy pripravili pre nich krátky kultúrny program popretkávaný básničkami, pesničkami a tancom a obdarili ich aj milým darčekom. Sme radi, že sme im vyčarili úsmev na tvári. 

      • Oslavy Dňa matiek

      • „Keď ste mamou, nikdy nie ste vo svojich myšlienkach sama. Mama vždy myslí dvojnásobne – raz za seba a raz na svoje dieťa.“

       Druhá májová nedeľa už viac ako 100 rokov patrí všetkým mamám. Našim mamičkám sme s láskou pripravili milý kultúrny program. Spoločne sme si zaspievali, zatancovali a bláznivo sa zabavili. Chceli sme povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.

      • Deň hasičov

      • Dňa 04. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. V tento deň pripravili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Kráľovskom Chlmci ukážku hasičskej techniky, aby deťom tak ukázali aspoň časť zo svojho náročného, ale krásneho povolania. Tento rok sa tejto akcie zúčastnili žiaci piatych ročníkov, žiaci si mohli hasičskú techniku pozrieť zblízka. Tento deň si užili a dozvedeli sa nové informácie o fungovaní hasičského zboru.

      • English Star

      • Dňa 27. 4. 2023 60 žiakov našej školy sa zúčastnilo medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl ENGLISH STAR. Žiaci 5.- 9.ročníka mali vyplniť testy, ktoré po vypracovaní boli poslané na vyhodnotenie vyhlasujúcej organizácii. Žiaci súťažili o smartfón a množstvo zaujímavých cien. O výsledku súťaže budú žiaci informovaní. 

      • Výtvarná súťaž: „Dobre je v záhrade“

      • Slovenský zväz záhradkárov v Trebišove tento školský rok organizoval výtvarnú súťaž na tému „Dobre je v záhrade“. Do 31. marca 2023 mohli žiaci základných škôl poslať svoje výtvarné práce na danú tému. Aj naši žiaci sa zapojili do tejto súťaže. Hanna Berta z 5. B triedy a Gabriela Pankovičová zo 6. B triedy vyhrali prekrásne 1. miesto a Eva Lakatošová zo 6. D triedy sa umiestnila na 3. mieste. Za umiestnenia získali prekrásne darčeky. Na súťaž ich pripravovala pani uč. Mgr. Ildikó Tóthová a Mgr. Judita Daková. Súťažiacim srdečne blahoželáme a dievčatám, ktoré sa umiestnili na 1. mieste prajeme veľa úspechov do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať v Bratislave.

       Mgr. Ildikó Tóthová 

      • Futbalový turnaj McDonald's Cup 2023

      • Žiaci 3. a 4. ročníka našej školy sa zúčastnili obvodového kola v McDonald's Cup. Futbalový turnaj sa konal dňa 26. 4. 2023. Naši futbalisti pod vedením p. učiteľa Ladislava Királya úspešne zabojovali a postúpili z prvého miesta na okresné kolo. Srdečne im gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole!

       Mgr. Ladislav Király

      • Naši úspešní žiaci

      • Olympiády z prírodovedných predmetov.

       Olympiády sú súťaže, ktorých sa zúčastňujú výnimoční žiaci našej školy. Prečo výnimoční? Sú zvedaví. Sú ctižiadostiví. Nerobí im problém učiť sa viac ako ostatní. Obetujú svoj voľný čas, aby získali viac zručností a vedomostí. Dokážu spolupracovať . Majú pozorných rodičov, ktorí podporujú ich aktivity.

        

       V tomto školskom roku sa s témami

       Biologickej olympiády kat. C-TP      

       popasovala žiačka 9.B triedy           

        

       HEIDI SESAY

        

       Na  okresnom kole obsadila 1.miesto.

       Na krajskom kole  obsadila  ako úspešná riešiteľka 7. miesto

                                                                                           Gratulujeme!

       ​​​​​​Na okresné kolo Chemickej olympiády v kat. D sa prepracoval žiak 9.A triedy​​​​​​​

       ​​​​​​​

       MARCEL RACZEMBERGER


       Obsadil ako úspešný riešiteľ 5. miesto

                                                                                                                           Gratulujeme!


        

       Výtvarná súťaž – „Vesmír očami detí“

       Petra Poláková,

       žiačka IV. B triedy, obsadila 1. miesto na okresnom kole výtvarnej súťaže s názvom: „Vesmír očami detí“. 

       Jej práca postupuje do celoslovenského kola tejto súťaže.

       Všetky výtvarné práce  sú vystavené v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove.

       Matematická olympiáda

       Okresného kola Matematickej olympiády sa zúčastnili nasledovní žiaci: Tomáš Pataki (VI.A), Štefan Pataki (VI.A), Ema Gašparová (VII.A), Lea Lišková (VII.A) a Lea Vojtková (VIII.A).

       Úspešnou riešiteľkou sa stala Ema Gašparová.

       Gratulujeme!

       Dňa 20.04.2023 sa v Trebišove konalo okresné kolo

       Biologickej olympiády kat. D-TP (pre ročníky 5 – 7)

       TOMÁŠ PATAKI

       žiak 6.A triedy obsadil ako

       úspešný riešiteľ  4.miesto

       Gratulujeme! 

      • Deň narcisov

      • Deň narcisov sa tento rok konal 20. apríla 2023. Aj naši žiaci Peter Póša, Chiara Soltészová, Viktória Baloghová a Kitti Szabová pod vedením p. uč. Tóthovej ponúkali na predaj za dobrovoľnú cenu v priestoroch našej školy y a uliciach nášho mesta žlté narcisy. Za symbol Dňa narcisov bol zvolený žltý kvet "narcis", ktorý si prispievatelia mohli pripnúť na svoje oblečenie. Cieľom tohto dňa je poukázať na problematiku boja proti rakovine. Z vyzbieraných peňazí sú financované projekty a programy, cez ktoré Liga proti rakovine pomáha konkrétnym pacientom. Naši žiaci boli milo prekvapení, že väčšina oslovených občanov prispelo do zbierky. Bolo dobré vidieť, že ľudia chcú pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do verejnej zbierky, prispeli finančným darom a vyjadrili spolupatričnosť tým, že po celý deň nosili pripnutý žltý narcis.  

      • Deň ochrany prírody

      • Dňa 20.4.2023 sa v priestoroch Regionálnej knižnice konal Deň ochrany prírody pod názvom „Človek a príroda“. Žiaci druhého stupňa našej školy sa z tejto príležitosti zúčastnili prednášky pána Ing. Tibora Szemána s názvom Hodnoty Medzibodrožia.

       Prednáška bola veľmi pútavá, žiaci sa z nej dozvedeli zaujímavé informácie o flóre a faune Medzibodrožia a jeho kultúrnych pamiatkach.

       Z knižnice si odniesli krásny odkaz -  aby si stále rozširovali svoje vedomosti o svojom regióne, zveľaďovali ho a boli naň patrične hrdí. Veď ako sme videli z neskutočne krásnych fotiek a videa, môžeme byť právom hrdí na miesto, kde žijeme.

      • „Zápis na hrade“

      • Naša škola dňa 19. 4. 2023 pripravila pre svojich budúcich prváčikov a ich rodičov Slávnostný zápis do 1. ročníka. Pani učiteľky 1. ročníka pripravili so svojimi žiakmi krásny program, v ktorom sa spievalo, tancovalo, recitovalo. V závere sme aj pochodovali. Najväčším zážitkom pre budúcich prváčikov bol vstup do hradu, kde mohli s pani učiteľkami prvého stupňa riešiť rôzne zábavné úlohy a na nádvorí hradu sa premenili na princezné a rytierov, kde spoločne s pani vychovávateľkami, asistentmi a pomocníkmi vyrábali predmety, ktoré potrebujú pre život na hrade (zrkadlo, korunku, meč, prilbu, štít). Viac ako dve hodiny pri plnení zaujímavých aj zábavných úloh ubehli veľmi rýchlo, predškolákom sa na hrade tak páčilo, že sa im nechcelo ísť domov. V závere si zo zámku od princeznej odniesli pekný darček, ktorý im bude pripomínať školu. Zapísalo sa v tento deň 45 predškolákov. Veľmi nás teší záujem o našu školu. Tí, ktorí nemohli prísť, majú ešte možnosť sa zapísať do 30. 4. 2023.