• Novinky

      • Jarné prázdniny

      • V termíne od 22.02.2021 - 26.02.2021 sú v základnej škole jarné prázdniny. Vyučovanie bude pokračovať od 1.3.2021. Informácie o spôsobe vyučovania budú zverejnené na internetovej stránke školy dňa 26.2.2021.

      • Úspešný žiak našej školy

      • Spoločnosť FÚRA s.r.o. organizovala minulý rok súťaž v kreslení na tému: Chráňme našu obec – Fúra s tým pomôže.

       o 31. októbra 2020 mohli žiaci základných škôl posielať svoje práce. Aj náš žiak, Richard Pribek z 9.A , sa zapojil do tejto súťaže. Nakreslil naše mesto  a  usilovnú  prácu  smetiarov  v našom  meste.  Ako techniku si  kombinoval   kresbu  farebnými  ceruzkami   a čierny tuš.  Jeho práca bola hodnotená ako najlepšia . Udelili mu 1. miesto a získal  vecnú  cenu - horský bicykel.   Daru sa veľmi tešil. Na súťaž žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Ildiko Tóthová.

       Prajeme  mu   veľa  úspechov  v ďalších súťažiach!  

       Víťazná výtvarná práca Richarda Pribéka, žiaka  IX.A triedy

      • Okresné kolo matematickej olympiády

      •      Dňa 27. januára 2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z-5 a Z-9  pre žiakov 5. a 9 . ročníkov ZŠ, ktoré organizovalo Centrum voľného času v Trebišove. V tomto školskom roku MO prebehla netradičnou dištančnou formou, keďže sú školy stále zatvorené.

            Žiaci dostali do svojich e-mailov súťažné úlohy, ktoré riešili v domácom prostredí  na papieri. Oskenované riešenia úloh poslali súťažiaci na vopred dohodnutý e-mail predsedu okresnej komisie MO spolu s čestným prehlásením, že pracovali úplne samostatne bez odbornej pomoci a bez nedovolených pomôcok.

       Našu školu reprezentovali dvaja žiaci.

       V kategórii Z5 – Ksenia Kholodenko, žiačka V. A triedy. Na MO ju pripravovala pani učiteľka Mgr. Nikola Raganová.

       V kategórii Z9 – Richard Pribék, žiak IX. A triedy. Na MO sa pripravoval pod vedením pána učiteľa Mgr. Alberta Pálla.

       Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

      • Olympiáda z Anglického jazyka

      •      V mesiaci December sa konalo školské kolo olympiády z ANJ, ktoré sme organizovali dištančnou formou. Vybraným žiakom sme poslali testy zamerané predovšetkým na gramatiku a podľa konečného hodnotenia sa na okresnom kole zúčastnili žiaci Heidi Sesay zo 7.B triedy a Gergő Balogh z 9.A triedy.

            Okresné kolo sa konalo 13.1.2021 dištančnou formou. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci Heidi Sesay zo 7.B triedy a Gergő Balogh z 9.A triedy.  Žiaci dostali prihlasovacie kódy, pomocou ktorých sa vedeli pripojiť na súťaž. Vo svojej kategórii 1A Heidi Sesay sa z 10 prihlásených súťažiacich ako úspešný riešiteľ umiestnila na 2.mieste a v kategórii 1B Gergő Balogh sa z 10 prihlásených súťažiacich ako úspešný riešiteľ umiestnil na 5.mieste.

       Žiakom srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

      • Návrat do školy - dištančné vzdelávanie pokračuje

      • Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia mesta Kráľovský Chlmec a odporúčania Okresného úradu v Trebišove a Regionálného úradu  verejného zdravotníctva v Trebišove Vám oznamujeme, že od pondelka 15.02.2021 do 19.2.2021 základná škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní vo všetkých ročníkoch /1-9.roč./ vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu. V prípade akýchkoľvek zmien nástupu žiakov do školy Vás budeme samozrejme informovať. 

       Za pochopenie ďakujem.

      • Možnosti testovania

      • Informujeme rodičov ohľadom možnosti testovania v Kráľovskom Chlmci v dňoch 13.2.2021 a 14.2.2021 od 8.00 -19.00 hod. na obvyklých miestach:  Základná škola, L. Kossutha 580/56, ZŠ Mihálya Helmeczyho ul. Hunyadiho 16 a MsÚ ul. Kossutha 99. Viac informácií najdete na stránke mesta. 

       http://kralovskychlmec.org/2021/02/covid-19-6/

      • Oznam

      • ​​​​​​Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a ich rodičom, že vyučovanie pre žiakov prvého stupňa / 1-4 ročník/ základnej školy bude pokračovať od 14.12.2020 prezenčnou formou.

       Druhý stupeň ZŠ / 5-9ročník /pokračuje vo výučbe dištančnou formou.

       Zákonný zástupca žiaka predloží pri  nástupe žiaka do ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ( viď príloha).

       ŠKD a ŠJ budú v riadnej prevádzke.

       O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

        

      • Pomocníci Mikuláša

      • Mesto Kráľovský Chlmec oslovilo našu školu k účasti na projekte ,,Nájdi nový domov pre vaše staré hračky´´. Naše deti nezaváhali a pre deti, ktoré žijú v núdzi nielen v našom meste, ale aj v družobnom meste Ferenczváros doniesli hŕbu veľmi pekných hračiek.

       Milo nás prekvapilo veľké srdce našich detí, ochota pomôcť dobrej veci a hlavne urobiť obrovskú radosť nejakému neznámemu kamarátovi. Nezanedbateľným prínosom tejto akcie bolo to, že hračky dostali druhú šancu a pomohli sme aj životnému prostrediu.  

       Presvedčili sme sa, že k rozžiareným očkám detí stačí tak málo. Bola to akcia, ktorá priniesla radosť darcom aj obdareným, lebo to bolo naozaj od srdca.

       Ďakujeme Vám milé deti!

      • Oznam

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia UVZ SR od 3.12.2020 je semafor školy: Červená Fáza. Zmena je z dôvodu výskytu koronavírusu u zamestnancov školy. Základná škola bude od 3.12.2020 do 11.12.2020 uzatvorená vrátane ŠKD a ŠJ. Vyučovanie na druhom stupni (5. – 9. ročník) bude prebiehať naďalej dištančne. Od 3.12.2020 do 11.12.2020 bude vyučovanie prebiehať dištančne aj na prvom stupni (1. – 4. ročník). Žiaci prvého stupňa a zamestnanci sa vrátia do škôl 14.12.2020.

       Žiadam rodičov a žiakov, aby sledovali správy na webstránke školy.

       Za pochopenie ďakujem.

        

       PhDr. Robert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       Riaditeľstvo Základnej školy v Kráľovskom Chlmci Vám oznamuje, že dopravné za mesiac  november 2020  sa bude vyplácať 17. 12. 2020 (štvrtok)  od 13:00 do 15:00 hod. a  18. 12. 2020 (piatok) od 09:00 do 11:00 hod. v pavilóne B -únikový východ za prísnych hygienických podmienok (rúško a rukavice) iba rodičom žiakov, prípadne osobe, ktorá je rodičom písomne splnomocnená.

       Zároveň upozorňujeme rodičov, že neprevzaté finančné prostriedky za dopravné v stanovenom čase sa v inom termíne nevyplácajú a budú presunuté na nasledujúci mesiac.

        

       Doneste si so sebou občiansky preukaz.

      • Imatrikulácia našich prvákov

      • Krásnou tradíciou v našej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je aj deň, kedy sa stanú súčasťou veľkého kolektívu žiakov Základnej školy, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec.

       Tejto netradičnej úlohy sa zhostila postavička z filmu Harry Potter, ktorá svojou čarovnou paličkou aspoň na chvíľu zmenila prváčikov na kráľov a kráľovné.

       Samozrejme, aby na kráľovskom kresle mohli zasadnúť, treba splniť úlohy. Nemyslím si, že to pre prvákov bolo ťažké. Veď už za prvé týždne a mesiace v novom prostredí zvládali písmenká nielen čítať, ale aj ich písať, čo je veľmi ťažké. Pri počítaní je potrebné mať veľkú trpezlivosť, aby sa čísla v hlávkach neplietli.

       Harry Potter bol veľmi spokojný. Všetci si zaslúžili, byť na chvíľu kráľom a kráľovnou, ktorí vládnu svojou múdrosťou. V závere im pani učiteľky odovzdali sladkosť a imatrikulačný list. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Judite Dakovej za fotografovanie celej akcie.

       Veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci!

        

                                                                                                             Mgr. Dana Hudáková - zástupca riaditeľa

      • Stromy, ktoré budú rásť s nami

      • Naša Základná škola už druhý rok darovala trom prváckym triedam stromčeky, ktoré si usilovne a s radosťou zasadili. Malí majitelia stromčekov sa o ne budú starať počas hodín prvouky, prírodovedy a pracovného vyučovania, ale aj v školskom klube. Stromy by ich tak mali sprevádzať počas celého štúdia na našej škole. 

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       Riaditeľstvo Základnej školy v Kráľovskom Chlmci Vám oznamuje, že dopravné za mesiac  október 2020  sa bude vyplácať 26. 11. 2020 (štvrtok)  od 13:00 do 15:00 hod. a 

       27. 11. 2020 (piatok) od 09:00 do 11:00 hod. v pavilóne B -únikový východ za prísnych hygienických podmienok (rúško a rukavice) iba rodičom žiakov, prípadne osobe, ktorá je rodičom písomne splnomocnená.

       Zároveň upozorňujeme rodičov, že neprevzaté finančné prostriedky za dopravné v stanovenom čase sa v inom termíne nevyplácajú a budú presunuté na nasledujúci mesiac.

        

       Doneste si so sebou občiansky preukaz.