• Novinky

      • Jarné prázdniny

      • Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny sa začínajú dňa 6.3.2023 (pondelok) a trvajú do 10.3.2023 (piatok).

       Vyučovanie bude pokračovať od 13.3.2023 (pondelok) prezenčne vo všetkých ročníkoch (1. – 9 roč.).

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • Prednáška s policajtom

      • Na prednášku s policajtom prijali naše pozvanie zástupcovia Okresného riaditeľstva PZ v Trebišove. V prednáške žiakom objasnili náplň trestného práva, pojmy ako trestný čin, priestupok. Dotkli sa problému prezyviek a nadávok, za ktorý je možný postih v priestupkovom konaní.

       Prednáška bolo zaujímavá a podnetná a prednášajúcim patrí veľké ďakujem.

      • Expert geniality show – výsledky

      • A už tu máme výsledky súťaže „Expert geniality show.“ V tomto ročníku sa do súťaže zapojilo 18 žiakov našej školy. Spomedzi  11 796 žiakov zo 714 škôl z celej SR sa z celkového poradia na krásnych miestach umiestnili títo žiaci.:

       1. Heidi Sesay z 9.B triedy – 85. miesto – titul TOP EXPERT

       2. Emma Gasparová zo 7.B triedy – 145. miesto – titul TOP EXPERT

       3. Amin P. Oueslati z 5.B triedy – 333. miesto – titul Expert Päť jazykov kultúry

       Všetkým srdečne blahoželáme a dúfame, že aj na budúci rok nás milo prekvapíte svojimi vedomosťami.

      • Týždeň finančnej gramotnosti

      • Pred jarnými prázdninami v dňoch 23. 2. 2023- 28. 2. 2023 sme mali týždeň finančnej gramotnosti. Učitelia matematiky pripravili pre svojich žiakov zaujímavý kvíz. Žiaci pracovali v skupinách a snažili sa čo najrýchlejšie vybrať správnu odpoveď zo štyroch možností. Tá skupina, ktorá dokázala najrýchlejšie odpovedať, získala viac bodov. Žiaci pozitívne hodnotili nový typ vyučovania, ocenili prácu v skupinách. Na konci vyučovacej hodiny sme vyhodnotili víťazov kvízu. Učitelia sa tešili, že všetky skupiny šikovne pracovali a získali skoro rovnaký počet bodov, čo svedčí o tom, že naši žiaci sú na dobrej úrovni z finančnej gramotnosti.

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia!

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky sa uskutoční dňa 22. marca 2023. Výsledky tohto testovania môžu výrazne ovplyvniť výslednú známku zo slovenského jazyka a matematiky na konci 9. ročníka.

       Z toho dôvodu Vás žiadame, aby ste prísnejšou kontrolou domácej prípravy žiakov podporili snahu učiteľov o dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

       V deň testovania je príchod žiakov do školy o 07:30 hod. O 08:00 hod. sa začína príprava na testovanie z matematiky. Samotné testovanie bude od 8:20 hod. do 9:50 hod. (90 minút).

       Po prestávke o 10:20 hod. sa začne príprava na testovanie zo slovenského jazyka a literatúry.

       Samotné testovanie bude od 10:35 hod. do 11:45 hod. (70 minút).

       Povolené pomôcky sú kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro (atramentové a gumovacie nesmie byť). Zakázané sú mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

       Kontrolu objektivity budú vykonávať pozorovatelia z iných základných škôl, stredných škôl a členovia Rady školy. Prítomní môžu byť aj zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie a zamestnanci odboru školstva Okresného úradu v Košiciach.

        

       Ďakujeme za Vašu podporu!

      • Oznámenie !

      • Vážení rodičia,

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že zajtra, t.j 2.marca 2023 / štvrtok/ sa vyučovanie pre žiakov 1.-.9. ročníka končí o 11.20 hod z dôvodu prerušenia pitnej vody na území mesta Kráľovský Chlmec /havarijný stav/.

       Školská jedáleň ani školský klub detí nebudú v prevádzke. Žiadame všetkých rodičov, aby si svoje deti prišli vyzdvihnúť o 11.20 hod.

        

       Za pochopenie ďakujeme.

       PhDr. Robert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Bezpečný internet, bezpečné detstvo

      • Vážení rodičia,

       chceli by sme Vás poprosiť, aby ste v rámci bezpečnosti Vašich detí pravidelne kontrolovali ich aktivitu na sociálnych sieťach (Facebook, messenger, instagram, TikTok) a zároveň tiež aj on-line skupinové hry. Uvedomujeme si, že sociálne siete majú aj svoje pozitíva, ale nesmieme zabúdať na ich negatívny vplyv na duševný rozvoj Vašich, našich detí. Bezpečná navigácia on-line priestorom je pre dnešný svet nevyhnutnosťou.

                                                                                                                    

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

                                                                                                                          Školský podporný tím

      • Všetkovedko

      • Naši žiaci druhého a štvrtého ročníka sa aj tento rok zapojili do medzinárodnej súťaže Všetkovedko. Do tejto súťaže boli vybraní žiaci, ktorí si mohli zmerať svoje sily vo všeobecnom prehľade vo všetkých oblastiach. Súťažilo sa v 3 kategóriách, dokopy 18 žiakov. Po vyhodnotení vo svojej kategórii sa zaradili medzi 30% najúspešnejších riešiteľov 4 žiaci druhého ročníka: Adam Tóth, Alexandra Baloghová, Liana Kováčová a Michaela Mariňáková. Úspešní riešitelia získali titul a diplom Všetkovedka a ostatní súťažiaci titul a diplom Všetkovedkov učeň. 

      • Oznam

      • Dodávky dotovaného mlieka v rámci Školského programu pre školský rok 2022/2023 sú opäť obnovené.

       Ďakujeme za trpezlivosť.

       Team školské mlieko RAJO s.r.o.

      • Valentínska diskotéka

      •       Vo februári sa slávi krásny sviatok zamilovaných, na ktorý sme nezabudli ani na našej škole. Žiacka školská rada s pomocou vedenia školy zorganizovala 16.2.2023 v popoludňajších hodinách Valentínsku diskotéku, na ktorej nechýbali tanec, zábava, súťaže, občerstvenie a super nálada. Prichádzajúcich žiakov čakala krásne vyzdobená chodba s kvalitnou hudbou, o ktorú sa starali naši najstarší žiaci.

            Podujatie sa otvorilo nádherným tanečným vystúpením dievčat siedmeho a ôsmeho ročníka, po ktorom sa na parket pridali ďalší žiaci, predvedúc svoje tanečné kreácie. Niektorí si vyskúšali aj svoj spevácky talent, pretože bola pre nich sprístupnená aj možnosť spievania karaoke. 

            Vyvrcholením dobrej zábavy bolo losovanie Valentínskej  tomboly, na ktorú sa predávali lístky už deň vopred. Všetci žiaci, na ktorých sa usmialo šťastie, sa nesmierne tešili zo svojich výhier.

            Dobrá nálada trvala až do konca diskotéky, ba dúfame, že nás bude sprevádzať aj počas nesledujúcich ešte stále zimných dní, až kým k nám nezaklopú jarné prázdniny.

      • Hviezdoslavov Kubín

      • “Pesnička sa spieva, rozprávka sa rozpráva, ten, kto sa rád díva, krásne veci poznáva…”

       …tak hovorí stará ľudová múdrosť. A je to pravda, rozprávky a príbehy majú zvláštnu moc  vniesť do každodennej rutiny čosi tajomné a krásne. Nebolo to ináč ani na našej škole. Umelecké slovo opäť očarilo krásou, totiž 15. a 16. februára 2023 sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa v troch kategóriách. V I. kategórii súťažilo 23 žiakov, v II. kategórii 17 žiakov a v III. kategórii 15 žiakov. Jednotlivé prednesy pozorne sledovala a hodnotila porota. Víťazi školského kola nás budú reprezentovať na okresnom kole v Trebišove.

       V jednotlivých kategóriách boli ocenení nasledovní recitátori:

       I. kategória

       Poézia:

       1. miesto: Emily Moknáčová (III.B)
       2. miesto: Michal Makai (II.B)  Michaela Mariňáková (II.C)
       3. miesto: Michaela Hronská (IV.A), Loren Karako (III.B), Adam Tóth (II.A)

       Próza:

       1. miesto: Aaron Oltman (III.A)
       2. miesto: Sofia Tóthová (IV.B), Emma Ester Majoros (III.B)
       3. miesto: Barbara Bodaová (III.B), Lukáš Samuel Čúrny (III.B), Lilien Gerenyi (IV.C)

       II. kategória

       Poézia:

       1. miesto: Ema Petrovičová (V.A)
       2. miesto: Martina Ádiová (VI.C)
       3. miesto: Markus Koľ (V.A), Amin Patric Oueslati (V.B)

       Próza:

       1. miesto:  Sofia Kenéz (V.B)

       III: kategória

       Poézia:

       1. miesto: Kitty Szabová (IX.A)
       2. miesto: Richard Rontó (IX.B), Sofia Demeterová (IX.C)
       3. miesto: Adam Hušek (VII.A)

       Próza:

       1. miesto: Jazmína Géresiová (VII.A)
       2. miesto: Viktória Fényesová (VIII.A),
       3. miesto: Lea Vojtková (VIII.A), Viktória Baloghová (VIII.A)

       Víťazom srdečne blahoželáme. Veľké uznanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, pripravili a naučili sa literárne texty a nebáli sa vystúpiť pred porotu.

      • Valentínska diskotéka v ŠKD

      • Na sviatok svätého Valentína pani vychovávateľky z ŠKD Tokajko pripravili pre detikrásne popoludnie plné súťaží a tanca. Takou určite bola Valentínska diskotéka.Srdiečka, balóny a súťaže nesmú chýbať na žiadnej dobrej zábave. A k tomu pekné a veselé pesničky, tanec a sladké prekvapenie. Všade vládla super nálada a ozýval sa veselý smiech a vrava. Deti odchádzali domov s dobrou náladou, veď prežili veľmi pekné popoludnie v spoločnosti svojich priateľov.

      • Oznam

      • Vážení rodičia, dlhodobou stratégiou spoločnosti RAJO v rámci Školského programu je sprostredkovať čo najväčšiemu počtu žiakov dotované mliečne produkty prostredníctvom siete škôl na Slovensku. Preto je nám ľúto, že vám musíme oznámiť, že pre neočakávane vysoký záujem škôl a žiakov zapojených do Školského programu o dotované RAJO mliečne produkty došlo aktuálne k vyčerpaniu štátnych a európskych prostriedkov pomoci na zabezpečenie bezplatnej dodávky do školských zariadení pridelených našej spoločnosti. I napriek tomu, že vzniknutú situáciu intenzívne riešime s kompetentnými organizáciami, musíme, žiaľ, momentálne pozastaviť predaj našich mliečnych výrobkov do školských zariadení za dotované ceny. Do vyriešenia situácie znižujeme cenu mliečnych nedotovaných výrobkov v našich školských automatoch od 15.2.2023 nasledovne:

       • Brejky biele mlieko 3,5% 250 ml na 0,40 EUR / ks
       • Brejky biele mlieko bezlaktózové 3,5 % 250 ml na 0,50 EUR / ks

       Cena všetkých nedotovaných ochutených mliek ostáva 0,60 EUR / ks. O aktuálnej situácií Vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.

       Team školské mlieko RAJO s.r.o.

      • Fašiangový karneval

      • Je čas fašiangov, zábavy a karnevalov. Všetci sa naň tešia. Nebolo to ináč ani na našej škole. Žiaci 1. stupňa si dňa 6. 2. 2023 spríjemnili svoje vyučovacie hodiny v maskách. Karneval bol plný veselých i strašidelných masiek od výmyslu sveta. Žiaci sa zabavili a vytancovali sa do sýtosti. Prevládala dobrá nálada a nechýbala ani tombola so zaujímavými cenami. 

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia,

       riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že z dôvodu stúpajúcej tendencie respiračných ochorení  a vysokej chorobnosti žiakov bude so súhlasom zriaďovateľa školy - Mesta Kráľovský Chlmec a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove vyučovanie prerušené v dňoch 9. – 13. februára 2023.

       Vyučovanie sa opäť začne dňa 14. februára 2023 (utorok).

       Za pochopenie ďakujeme.

        PhDr.  Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • TOMÍKOV LEGO RAJ

      • Rozhovor so žiakom Tomášom Tóthom (III.A)

        

       Otázky kládli žiaci III.A triedy.

       1. Koľko kusov poskladaného LEGA máš?
       • Presne neviem, okolo 1000 kusov.
       1. Koľko si mal rokov, keď si sám poskladal svoje prvé LEGO?
       • Mal som 2 roky, keď som sám dokázal poskladať 24 dielne LEGO.
       1. Prečo máš rád práve LEGO a nie niečo iné?
       • Lebo skladanie LEGA ma veľmi baví.
       1. Ktoré LEGO spomedzi všetkých, ktoré máš doma, je najväčšie?
       • Je to Eiffelova veža. Má výšku 150 cm a dokopy má cca. 10 000 dielikov. Spolu s ockom sme ho skladali 3 dni.
       1. Ktoré LEGO sety patria medzi najväčšie?
       • Najväčšia je Eiffelova veža, ďalej loď Titanic, ktorú poskladal môj ocko, ďalej Millenium Falcon, Buldozér Technic a Koloseum, ktorý má okolo 8000 dielikov.
       1. Ako dlho ti trvá poskladať  1 LEGO set?
       • Menší set poskladám za 1 deň.
       1. Máš aj ovládacie LEGO?
       • Áno, mám. Bager, Star Wars Gonk, RD2 sú ovládané mobilnou aplikáciou.
       1. Ktoré sety a LEGO figúrky patria medzi tvoje najobľúbenejšie?
       • Medzi moje najobľúbenejšie LEGO sety patrí Star Wars a Ninjago a najobľúbenejšou figúrkou je Novoročný tiger, Serpentin so zlatým brnením a Samukai.
       1. Skladanie ktorej zostavy bolo najnáročnejšie?
       • Najťažšie bolo poskladať Ratruck.
       1. Máš aj LEGO autá?
       • Áno, okolo 100 kusov. Skoro všetky značky áut.
       1. Ktoré LEGO sety by si ešte chcel mať?
       • Veľmi túžim mať ďalšiu sériu Star Wars a Ninjago.

       Tomáškovi ďakujeme za rozhovor. Tešíme sa na návštevu výstavy.

        

      • Anglické divadlo

      • Žiaci našej školy sa každý rok zúčastňujú divadelného predstavenia v anglickom jazyku, ktoré organizuje Divadelné centrum Martin. Žiaci prvého stupňa si so záujmom pozreli divadelné predstavenie s názvom Lazy Goat. Činoherná rozprávka o namyslenej koze, ktorá po vyhnaní z dvora sa dostáva do lesa, kde chce obsadiť líščí domček bola popretkávaná veselými a vtipnými anglicko-slovenskými pesničkami. Žiaci druhého stupňa mali možnosť pozrieť si činohernú anglicko-slovenskú divadelnú inscenáciu s názvom Last wish. Príbeh napriek pesimisticky znejúcemu názvu bol humorný, plný atraktívnych dialektov, variabilných scén a pestrých hereckých kreácií. 

        Divadelné centrum z Martina nás vždy milo prekvapí novými predstaveniami, ktoré sú nielen vtipné, ale sú aj vynikajúcou učebnou pomôckou. Veľmi sa tešíme na ďalšie predstavenia. 

      • Lyžiarsky výcvik

      • Naša škola nám žiakom 8. a 9. ročníka zorganizovala od 23. 1. 2023 do 27. 1. 2023 lyžiarsky výcvik v SKI Litmanová Stará Ľubovňa. Plný očakávania, ale aj strachu, aké to vlastne bude stáť po prvýkrát na lyžiach sme v pondelok poobede obuli ťažké lyžiarky a zapli lyže. Nebolo to vôbec jednoduché, ale každý deň nám to išlo lepšie a lepšie a v závere sme už lyžovali sami a tí, ktorým sa darilo viac a sa nebáli , tak sme boli s inštruktormi na veľkom kopci. Celý lyžiarsky bol o učení, zábave, výlete a hlavne o kamarátstve a spoznávaní seba samého. Ďakujeme všetkým inštruktorom a pani zástupkyni a pánom učiteľom, že sme mohli prežiť krásny týždeň v nádhernom prostredí pieninských hôr.

       Kitti Szabová, Stela Cziránková (junior TASR redaktorky)

      • Matematická olympiáda

      • Matematická olympiáda - obvodné kolo pre kat. Z5 a Z9 sa uskutočnilo 25. 1. 2023 v Trebišove. Našu školu reprezentovali: Z5 – Laura Bendžurová (3. miesto) a Ema Bertová (9. miesto) z V. A triedy. Žiačky pripravovala p. uč. Čomová.