• Novinky

      • Dni finančnej gramotnosti na II. stupni

      • Pred jarnými prázdninami sme mali na II. stupni dni finančnej gramotnosti. V jednotlivých triedach sme mali kvíz s rôznymi finančnými úlohami z bežného života. Žiaci pracovali v skupinách a snažili sa čo najrýchlejšie vybrať správnu odpoveď zo štyroch možností. Tá skupina, ktorá najrýchlejšie odpovedala, získala viac bodov. Žiaci ocenili nový typ vyučovania, páčila sa im skupinová práca, ako aj to, že mohli kradnúť body od ostatných skupín. Na konci vyučovacej hodiny boli vyhlásené víťazné skupiny. 

       Text a foto: Mgr. Albert Páll

      • Okresné kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy

      • Okresné kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy sa konalo v dňoch 12.3. – 13.3. 2024 v priestoroch Múzea a Kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove. Našu školu reprezentovali 6 žiaci v troch kategóriách: Alexandra Baloghová (III.A), Aaron Oltman (IV.A), Petra Poláková (V.A), Ema Petrovičová (VI.A), Jazmína Géresiová (VIII.A) a Viktória Fényesová (IX.A). Umiestnenie sme síce nezískali, ale žiaci získali cenné skúsenosti a strávili príjemné dopoludnie s umeleckým slovom. Za reprezentáciu školy im ďakujeme!

       Text a foto: Mgr. Denisa Szemánová

      • Projektový deň finančnej gramotnosti

      • Projektový deň finančnej gramotnosti na 1. stupni prebiehal dňa 6. 3. 2024 pod názvom: „S peniazmi si poradím“. Našich žiakov čakal dráčik Euráčik a jeho deti Dino a Dina. Rozprávali sme sa o tom, ako vznikli peniaze. Objasnili sme si pojmy ako: bohatstvo, šetrenie, banka, nákupy, platobné karty a mnoho iných pojmov súvisiacich s financiami. Následne žiaci v skupinách sa oboznamovali s internetovou stránkou: www.zlatka.in/sk. Hrali sa na rolu predavača a kupujúceho. Spoznávali mince a papierové bankovky, z vrchnáčikov vyskladali znak € a ako poslednú úlohu si mali vyrobiť vlastnú pokladničku v tvare prasiatka. Aktivity sa žiakom páčili a zabavili sa pri nich, no najdôležitejšie bolo, že sa pri nich aj niečo nové naučili. Tento deň bol pre žiakov veľkým prínosom.

       Text: Mgr. Silvia Kiššová

       Foto: Mgr. Silvia Kiššová

      • Európsky deň obetí zločinu

      • Európsky deň obetí zločinu pripadá na 22. február a pripomína sa od roku 1993. Rôzne zdroje používajú aj názvy Európsky deň kriminality či obetí násilia alebo trestných činov. Hlavným zmyslom tohto dňa je upozorniť na tých, ktorí sa stali obeťami rôznych druhov zločinov. Tento významný deň sme si v našej škole pripomenuli aktívne formou besedy s mjr. Ing. I. Hankoščákovou z Okresného riaditeľstva PZ a dvoma príslušníkmi PZ z Kráľovského Chlmca. Beseda bola zameraná na prevenciu trestnej činnosti detí a mladistvých.   Alkohol, cigarety, krádež,  šikanovanie, nástrahy internetu a sociálnych sietí – to všetko boli témy, o ktorých so žiakmi diskutovali. Žiakov beseda veľmi zaujala, boli aktívni a zvedaví. Ďakujeme za výbornú besedu a tešíme sa na ďalšie aktivity a preventívne programy v spolupráci s PZ.

       Text: Mgr. Denisa Szemánová

       Foto: Kristián Bók

      • 2% z dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

       https://zskossutkch.edupage.org/percenta2/

      • Jarné prázdniny

      • Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny sa začínajú dňa 26.2.2024 (pondelok) a trvajú do 1.3.2024 (piatok).

       Vyučovanie bude pokračovať od 4.3.2024 (pondelok) vo všetkých ročníkoch (1. – 9 roč.).

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského – okresné kolo

      • Zemplínska knižnica v Trebišove v spolupráci s Domom Matice Slovenskej v Košiciach a Regionálnym úradom školskej správy v Košiciach zorganizovala 15. 2. 2024 okresné kolo 29. ročníka súťaže v prednese slovenskej povesti: „Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského“.  Našu školu reprezentovali traja žiaci v troch kategóriách – Kristián Kosztyu (III.B), AAron Oltman (IV.A) a Laura Bendžurová (VI.A). Poctivá príprava našich žiakov sa odzrkadlila na ich skvelých umeleckých výkonoch.  Aaron Oltman vo svojej kategórii vybojoval krásne 2. miesto a Laura Bendžurová vo svojej kategórii 3. miesto. Súťažiacim srdečne blahoželáme!

        

       Text: Mgr. Denisa Szemánová

       Foto: PaedDr. Edita Gérešiová

      • Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

      • Tradične ako každý rok sme v priestoroch školskej knižnice zorganizovali školské kolo prehliadky  v umeleckom prednese poézie a prózy. V dňoch 12. 2. a 15. 2. nám 19 žiakov z prvého stupňa a 20 žiakov z druhého stupňa sprostredkovali krásny umelecký zážitok. Recitátori nás prostredníctvom umeleckého prednesu poézie a prózy preniesli do sveta fantázie. Žiaci predviedli svoj talent v troch kategóriách. Príjemne nás prekvapili výberom textov, umeleckým podaním a vtipnými pointami. Rozhodovanie o postupujúcich bolo naozaj náročné.

       Úspešní recitátori

       I.kategória

       Poézia:

       1.miesto: Alexandra Baloghová (III.A)

       2.miesto: Štefan Dobó (III.C), Emily Moknáčová (IV.B)

       3.miesto: Liliana Tóth (III.A), Kristián Kostyu (III.B), Jozef Čoma (IV.B)

       Próza:

       1.miesto: Aaron Oltman (IV.A)

       2.miesto: Michaela Mariňáková (III.C)

       3.miesto: Emma Eszter Majoros (IV.B), Patrícia Palaščáková (IV.C)

       II.kategória

       Poézia:

       1.miesto: Ema Petrovičová (VI.A)

       2.miesto: Sofia Tóthová (V.A), Lara Nagyová (VI.B)

       3.miesto: Ema Harazti (VI.B), Nicolas Tóth (V.A)

       Próza:

       1.miesto: Petra Poláková (V.A)

       2.miesto: Lilien Gerenyi (V.B)

       3.miesto: Vivien Šaffová (V.B)

       III. kategória

       Poézia:

       1.miesto: Viktória Fényesová (IX.A)

       2.miesto: Boglárka Kondášová (IX.A), Martina Ádiová (VII.C)

       3.miesto: František Szatmári (VII.C), Gabriela Pankovicsová (VII.B)

       Próza:

       1.miesto: Jazmína Géresiová (VIII.A)

       Žiaci umiestnení na 1. mieste nás budú reprezentovať na okresnom kole v Trebišove. Všetkým súťažiacim ďakujeme a postupujúcim držíme palce.

        

       Text: Mgr. Denisa Szemánová

       Foto: Mgr. Denisa Szemánová

      • Všetkovedko a Expert

      • Naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže, ktorá objaví najmúdrejších medzi najbystrejšími. Súťaže Všetkovedko sa zúčastnilo 29 žiakov z prvého stupňa. 8 žiaci získali titul Všetkovedko a vecné dary a 21 žiakov titul Všetkovedko učeň. V 1. ročníku titul Všetkovedko získali: Peter Szűcs (I.B), Noel Očenáš (I.C), Lea Molnárová (I.A) a Sofia Pappová (I.B), v 2. ročníku Flórián Dóczi (II.A), Natasa Szakácsová (II.C) a Jozef Ferenczi (II.A). Zo 4. ročníka titul Všetkovedko získal Tomáš Tóth (IV.A).

       Starším bratom Všetkovedka je Expert. Súťažili sme v témach: Ako funguje svet, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Od Dunaja k Tatrám, Päť jazykov kultúry a Do you speak English? Tam sa našim žiakom na 2. stupni darilo v angličtine v téme: Do you speak English? Elizabeth Ďurková (VIII.A) získala titul Top Expert, Emma Gašparová (VIII.A) a Klaudia Horňáková (IX.A) získali titul Expert in English. 

       Text: Mgr. Dana Hudáková

       Foto: Kristián Bók

      • Dejepisná olympiáda

      • Dejepisná olympiáda je postupová súťaž, v ktorej žiaci súťažia v teoretických vedomostiach z učiva daného ročníka, zadanej monotematickej časti a histórie ich regiónu. V stredoškolských kategóriách súťaž prebieha aj obhajobou písomných prác na zadanú tému alebo na ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska. V školskom roku 2023/24 sa Slovenská komisia dejepisnej olympiády rozhodla zadať v rámci monotematickej časti úlohy týkajúce sa slovenských hradov, zámkov a kaštieľov. Táto oblasť dokumentuje rozvoj stavebných aktivít, nielen fortifikačných, ale aj honosných sídiel šľachty. Zároveň sa jedná o prepojenie slovenských a európskych dejín, pretože stavebná činnosť na území dnešného Slovenska bola prakticky vždy ovplyvnená zahraničnými vzormi prostredníctvom projektantov, stavebných hutí alebo konkrétnych majstrov. Školské kolo DO sa uskutočnilo 8. decembra 2023 a zúčastnilo sa jej 11 žiakov. Štyria žiaci Hugo Gornyitzki (6.A), Pataki Tomáš a Pataki Štefan (7.A) a Adam Hušek (8.A) na základe vypracovaných testov / úloh postúpili  na okresné kolo DO. Postupujúci žiaci po svedomitej príprave sa zúčastnili 5. februára 2024 okresného kola v CVČ v Trebišove.

       Úspešným riešiteľom DO v jednotlivých kolách a kategóriách sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne minimálne 60 % (60 bodov) z maximálneho možného počtu bodov. Úspešným riešiteľom sa stal žiak Tomáš Pataki, ktorý si prevzal od p. riaditeľa cenu za úspešnú reprezentáciu školy.

       Text a foto: PhDr. Tímea Dajková 

      • Život na zámku

      • Na hodine vlastivedy v 4. ročníku sme sa v kapitole Slovensko v minulosti a dnes venovali životu ľudí, ktorí žili v dávnej minulosti. Učili sme sa ako si stavali a chránili svoje územie a obydlie. Okrem iného sme sa učili aj o významných osobnostiach v minulosti. Najviac sa nám páčilo panovanie Márie Terézie, ktorá zaviedla rôzne reformy, ktoré zlepšili život aj chudobných ľudí. Vytvorili sme 3D projekty našich hradov a zámkov. Bol to veľmi zaujímavý projekt. Život v hradoch a zámkoch môže byť zaujímavý, ale neviem, či by sme tak dokázali žiť aj teraz bez internetu a televízie.

       Text: Mgr. Noémi Szabó Kósik

       Foto: Kristián Bók

      • Lyžiarsky výcvik 2024

      • V dňoch 5. – 9. februára 2024 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. Lyžiarsky výcvik sa uskutočnil tradične v rezorte Litmanová (okres Stará Ľubovňa). Výcvikový program bol veľmi pestrý. Nebolo to veľmi jednoduché naučiť sa ovládať dve dosky – lyže, ale všetci to zvládli a sú na seba veľmi pyšní. Pokroky žiakov a ich dobrú náladu bolo vidieť  na svahu každý deň.  V jedno popoludnie sme navštívili  výrobu liehu, čokoládovňu, ale aj zvieraciu farmu v Nestville. Večerným spestrením bolo buď v hoteli Familia Wellness alebo program spojený s kvízom, diskotékou a pre zamestnancov hotela sme previedli tanečné majstrovstvo. Osvojili si základné zručnosti a pravidlá pri lyžovaní. Vďaka lyžiarskemu výcviku zažili neopakovateľnú atmosféru, výborne sa zabavili, ale aj oddýchli. 

       Text: Mgr. Dana Hudáková

       Foto: Mgr. Ladislav Király 

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 08. februára 2024 (štvrtok) bude žiakom 1. – 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (odstávka vody na celom území mesta Kráľovský Chlmec).

       Vyučovanie bude pokračovať 09. februára (piatok).

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Vyskúšali sme 3D tlačiareň

      • Naša škola dostala finančné prostriedky z projektu: Podpora digitálnej transformácie vzdelávania. Tieto finančné prostriedky sú určené na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov: pomôcky na rozvíjanie 3D tlače, programovania, robotiky, softvérové licencie na edukačné aplikácie, predplatné online vyučovacích portálov, atď.  Naša škola kúpila pomôcky na rozvíjanie 3D tlače, programovania, robotiky a digitálnej gramotnosti. Žiaci na hodinách informatiky mali možnosť vyskúšať 3D tlačiareň. S nadšením pozorovali vytvorenie 3D predmetov,  ktoré si nakoniec mohli vziať aj do vlastných rúk. Na 3D tlačiarni tlačili figúrky a držiak na mobil. Žiaci mali obrovský zážitok z čarovania. 

       Text: Mgr. Albert Páll

       Foto: Ing. Rita Kosťuová

      • Fašiangy plné zábavy

      • Posledný februárový piatok bol na našej škole plný zábavy a dobrej nálady. Konalo sa totiž fašiangové vyučovanie. Počas tohto dňa vyučovanie na prvom stupni prebiehalo v karnevalových maskách. Žiaci sa premenili na rozprávkové, ale podaktorí aj na strašidelné bytosti. Všetci si dali na výbere masky naozaj záležať – boli naozaj  rozmanité a originálne. Na poslednej vyučovacej hodine v rámci triedy žiaci predviedli svoje masky, v ktorých sa zabávali, tancovali a užívali si pravú fašiangovú zábavu. Dobrá nálada pokračovala aj v ŠKD fašiangovou zábavou a ochutnávkou šišiek.

       Text: Mgr. Denisa Szemánová

       Foto: Kristián Bók

      • Venčekový ples

      • Dňa 13. januára 2024 sa uskutočnil Prvý tanečný ples žiakov ôsmeho a deviateho ročníka – Záverečný venček, na ktorý sa pripravovali od októbra, pod vedením diplomovaného učiteľa tanca Ing. Františka Štofana. Slávnostne prestreté stoly, vyleštené poháre, sviečky, tanečný parket...

       Dievčatá v nádherných róbach kráčali v sprievode chlapcov v krásnych oblekoch. Na kurze spoločenského tanca a spoločenskej výchovy si osvojili tance, ktoré predviedli rodičom a pozvaným učiteľom. Boli to tance rôznych štýlov, techník aj náročnosti. Ale naši tanečníci ich všetky zvládli! Predviedli ich s noblesou im vlastnou.

       Zatancovali si aj rodičovský tanec, kde ukázali, ako im to s rodičmi na parkete ladí a nezabudli ani na svojich učiteľov. V prestávkach medzi voľnými kolami súťažili v jablkovom, stoličkovom a venčekovom tanci.

       Zážitky prvých tanečných krokov a Venčekového plesu v nich určite zanechajú spomienky na celý život.

       Text: Mgr. Beáta Molnárová

       Foto: Mgr. Albert Páll

      • Pomoc psíkom

      • V predvianočnom čase sme zorganizovali zbierku pre štvornohých kamarátov. 

       Z dobrovoľného príspevku žiakov a zamestnancov školy sme mohli prispieť  finančným darom, ako aj krmivom na pomoc psíkom v útulku vo Veľkých Kapušanoch: Farma HAPPY Rescue every animal. Ďakujeme všetkým milovníkom zvierat za pomoc!

      • Fotosúťaž

      • Mesto Kráľovský Chlmec v roku 2023 vyhlásilo 7. ročník fotosúťaže IN MEMORIAM TÓTHPÁl GYULA. Súťaž dáva poctu jednému z najvýznamnejších fotografov maďarskej národnosti na Slovensku.  Vyhodnotenie súťaže sa konalo koncom decembra  2023.  Medzi úspešnými súťažiacimi boli aj dve žiačky našej školy:  Lucia Tóthová zo VI.A triedy a Jazmína Géresiová z VIII.A triedy. Dievčatám srdečne gratulujeme! Ich fotografie hovoria za všetko. 

      • Oznámenie

      • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kráľovský Chlmec č. 3/2023

        

       Všeobecne záväzne nariadenie schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2023

        

       Na rokovanie mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci dňa:  14.12.2023

       Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 18.12.2023

       Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  02.01.2024

       Zvesené z úradnej tabule dňa: 02.01.2024

       Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 161/2023

        

       VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach

       Mesto Kráľovský Chlmec na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších prepisov a v zmysle ustanovenia § 28, § 49, § 114, § 116 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na vydaní tomto

        

       všeobecne záväznom nariadení

        

       Článok 1

       Úvodné ustanovenia

        

       Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kráľovský Chlmec.

        

       Článok 4

       Príspevok v školskom klube detí

        

       1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určený mesačný príspevok vo výške 10€.

       2. Zriaďovateľ môže znížiť príspevok vo výške 5€ mesačne, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa základnej školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke k hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

       3. Ak dôjde k zmene skutočnosti rozhodujúcich o znížení príspevku v ŠKD, zákonný zástupca je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy, ktorej súčasťou je ŠKD.

       4. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na účet právneho subjektu, pro ktorom je ŠKD zriadený.

        

       Článok 8

       Záverečné ustanovenia

        

       1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta neupravené týmto VZN sa vťahujú príslušné právne predpisy.

       2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kráľovskom Chlmci uznesením číslo 161/2023 zo dňa 14.12.2023.

       3. To všeobecne záväzne nariadenie nadobúda platnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia na úradnej tabuli mestského úradu t. j. 02.01.2024.

       4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Mesta Kráľovský Chlmec č. 3/2021 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí / žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kráľovský Chlmec v znení neskorších dodatkov.

       5. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 01.02.2024.