• Novinky

      • ŽI ZDRAVO – OBLIEKAJ SA HRAVO!

      • Do EURÓPSKEHO TÝŽDŇA BOJA PROTI DROGÁM sa tento rok zapojila aj ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA, ktorá v spolupráci s vedením školy vyhlásila TEMATICKÝ TÝĎEŇ pod názvom:

       „ ŽI ZDRAVO – OBLIEKAJ SA HRAVO!“, v rámci ktorého ustanovila nasledovné dni:

       UTOROK – KOCKOVANÝ DEŇ – kedy sa žiaci mali obliecť do kockovaných (prúžkovaných) šiat,

       STREDA – TEPLÁKOVÝ DEŇ – kedy sa mali obliecť športovo,

       ŠTVRTOK – PESTROFAREBNÝ DEŇ – kedy sa žiaci mali obliecť do farieb, biela a čierna bola  zakázaná,

       PIATOK – NO BACKPACK DAY – deň bez školskej tašky, kedy si žiaci mali pobaliť svoje školské  potreby do nejakej vhodnej alternatívy školskej tašky.

       Aj týmito aktivitami sme chceli žiakov motivovať, že nuda sa „dá zabiť“ aj oveľa zábavnejšie, než nezdravými a nebezpečnými zlozvykmi!!!

       1. Kockovaný deň:

       2. Športový deň:

       3. Farebný deň:

       4. No backpack day:

      • Európsky týždeň boja proti drogám

      • Tretí novembrový týždeň sa spája s názvom „Európsky týždeň boja proti drogám.“ Jeho poslaním je zamyslieť sa nad škodlivými účinkami fajčenia, alkoholu a drog a ich negatívnymi následkami na naše zdravie.

       Týždeň sme začali reláciou v školskom rozhlase s názvom „ Medzinárodný deň bez fajčenia“.

       V  rámci „ Európskeho týždňa boja proti drogám“ bolo jednou z aktivít zhotovenie žiackych prác spojené s výstavou na danú tému. Žiaci mali pomocou rôznych techník na baliaci papier zobraziť svoj názor na alkohol, fajčenie a drogy, ich škodlivosť a následky. Žiaci boli veľmi aktívni, mali veľa nápadov a tak vytvorili pekné a pestré plagáty, ktoré zdobia naše chodby. Posolstvo priateľstva a múdrosti žiaci vyjadrili zhotovením záložky do knihy so zrnkom múdrosti, ktoré si darovali medzi sebou.         

       O fajčení, alkohole, drogách, mobiloch, zdravom životnom štýle, o voľnočasových aktivitách sa žiaci rozprávali so svojimi učiteľmi na triednických a iných hodinách.                                                                                                 Počas celého týždňa, cez veľkú prestávku , sa v školskom rozhlase púšťali pesničky na želanie.

      • Otvorená hodina informatiky na Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci

      • Dňa 29.11.2022 sa žiaci 9. ročníkov zúčastnili akcie s názvom Otvorená hodina informatiky na Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci. V rámci tejto hodiny si mali možnosť žiaci programovať svoju prvú mobilnú aplikáciu, ktorú si mohli stiahnuť aj do svojich mobilných telefónov. V druhej časti si žiaci vyskúšali prácu s programovateľnou stavebnicou micro:bit. Žiakom sa netradičná hodina informatiky mimoriadne páčila.

      • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

      • V spolupráci s Regionálnou knižnicou v Kráľovskom Chlmci sme na našej škole zorganizovali besedu s obľúbenou spisovateľkou Gabrielou Futovou. Na príchod pani spisovateľky sme sa poctivo pripravovali a nesmierne tešili. Pani spisovateľka nám porozprávala o svojej práci, písaní, tvorbe kníh, záľubách, inšpiráciách, ale aj trošku o svojom súkromí a zvieratkách, ktoré má doma. Predstavila nám svoju pestrú knižnú tvorbu. O všetkom nám hovorila tak pútavo a s neprekonateľným humorom, až sme chvíľami zabudli, že sa nachádzame v škole. Položili sme jej množstvo otázok, na ktoré vždy pohotovo odpovedala. Veľmi nás zaujímali osudy a výber postáv jej kníh. V závere besedy sme mali nekonečnú autogramiádu a fotenie. Pani spisovateľka nám priniesla aj množstvo svojich kníh, ktoré sme si zakúpili.

       Milá pani Futová, ďakujeme Vám za návštevu, príďte zas.

      • Informatická súťaž iBobor

      • iBobor nie je súťažou osvietených počítačových šampiónov. Je pre každého, kto rád používa počítač, rád premýšľa a chce si zmerať svoje sily v oblasti modernej informatiky, logického myslenia a práce s digitálnymi technológiami.

       Naša škola sa do súťaže zapojila po prvýkrát. Žiaci sa mohli prihlásiť u p. uč. Kiššovej. Túto možnosť využilo 54 žiakov v troch kategóriách, drobci – 3. ročník, bobríci – 4. – 5. ročník a kadeti 8. – 9. ročník (1 žiak). Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž prebiehala v prostredí EduPage, online.

       Úspešní riešitelia:

       Tomáš Tóth, III.A (52 bodov – 87, 65%)

       Loren Karako, III.B (52 bodov – 87, 65%)

       Tomáš Lorenčík, III.A (46 bodov – 82, 25%)

        

       Všetkým súťažiacim blahoželáme.

       iBobor sa ukladá na zimný spánok...

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 18. novembra (piatok) 2022 bude žiakom 1. – 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (deratizácia priestorov školy).

       Vyučovanie bude pokračovať 21. novembra 2022 (pondelok).

       Za pochopenie ďakujeme!

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • 13. ročník česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY = ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

      • Práca na tvorbe záložiek priniesla žiakom i učiteľom veľa príjemných a pekných chvíľ v priestoroch školských tried ako aj v školskej knižnici. Naši žiaci sa snažili vyrobiť čo najkrajšie záložky pre našu partnerskú školu, ktorou sa tento rok stala Základná škola s materskou školou Jozefa Bednárika  Zeleneč.  Veľmi si prajú, aby sa ich rovesníkom záložky páčili a mali z nich radosť pri čítaní svojich obľúbených kníh.

       Zároveň už netrpezlivo očakávajú záložky od svojich nových kamarátov zo spomínanej partnerskej školy!

      • 18. ročník celoslovenského projektu NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2022 na tému - Ako máme radi našu školskú knižnicu

      • Dňa 24. októbra 2022 sme slávili na našej škole, v našej malej školskej knižnici Medzinárodný deň školských knižníc. Témou dňa bola: Ako máme radi našu školskú knižnicu  s podtitulom: Milujeme svoju školskú knižnicu.

       Naša akcia v nadväznosti na celoslovenský projekt  Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici chcela poukázať na to, že školská knižnica je prenádherným miestom, ktoré ľudí vzdeláva, ale aj vychováva. Zároveň sme sa však snažili poukázať našim žiakom na to, že samotný pobyt v knižnici môže priniesť nevšedný zážitok, obohatenie, estetický pôžitok.

       Do podujatia sa zapojili všetci žiaci našej školy,  pedagógovia, asistenti učiteľa, sociálni pedagógovia, vychovávateľky... Oslávili sme  knižnicu už tradične v našom „rodinnom“ kruhu  s rôznymi zaujímavými aktivitami, napr.:

       • Knižničný kvíz,
       • Tvoríme príbeh pre knižnicu o knižnici
       • Neobyčajné literárne postavy
       • Hľadanie „NAJ“ knihy
       • Vláčik
       • Autorská detektívna  hra
       • Kráľovstvo kníh

       Vytvorilo sa množstvo krásnych žiackych prác s nasledovnými témami:

       • Uleť s knihou: Prečo čítať knihy?
       • Malé formy ľudovej slovesnosti
       • Citáty o knihách a knižniciach
       • Plagát zo záložiek
       • Pravidlá v knižnici

       Bola to vydarená akcia, ktorú veľmi pozitívne hodnotili aj naši žiaci, a chceme v nej aj naďalej pokračovať a zdokonaľovať sa. Aby sme sa spoločne, spoločnými silami pretvorili na spoločenstvo, ktoré má rado knihy, ktoré číta knihy, ktoré si váži knihy a ktoré rado navštevuje svoju peknú malú školskú knižnicu.

      • Halloween a imatrikulácia prvákov

      • Posledný vyučovací deň pred jesennými prázdninami bol pre žiakov 1. stupňa výnimočný. Žiaci sa v tento deň premenili na záhadné a strašidelné bytosti. Učili sa v triede čítať, písať, počítať. Boli to najstrašidelnejšie a najoriginálnejšie masky. Halloweenske masky sa spolu s ostatnými žiakmi 1. stupňa presunuli do telocvične, kde sa uskutočnilo pasovanie prvákov. Pán riaditeľ prečítal pravidlá našej školy a pani zástupkyňa sľub prvákov, ktorý spečatili prísahou na veľkú ceruzu. Pomocníčka našich prvákov pošteklila metlou. Prváci spoločne zaspievali pieseň a boli obdarení darčekmi. Nakoniec prišla dlho očakávaná diskotéka plná veselosti a zábavy, ktorá pokračovala aj v ŠKD.

       Sľub prváka:

       Ja prvák, sľubujem Vám,

       že na hodinách pozor dám.

       Pripravím sa riadne,

       desiatu zjem každopádne.

       Písmenká a čísla úhľadne napíšem perom

       a nakloním ich vždy správnym smerom.

       Pravidlá slušného správania

       dodržím vždy a rád,

       ak chcem byť s triedou kamarát.

       Usilovať sa budem zvládnuť to sám,

       tak na svoju prvácku česť prisahám!

      • Halloween 2022

      • Posledný októbrový týždeň sa na našej škole opäť niesol v duchu Halloweenu. Oslava tohto sviatku je súčasťou multikultúrnej výchovy, a tak si žiaci svoje triedy počas týždňa vyzdobovali rôznymi strašidelnými dekoráciami.

       Žiacka školská rada pod záštitou vedenia školy zorganizovala pri tejto príležitosti Súťaž o najoriginálnejšiu Halloweensku výzdobu triedy 5.-9. ročníka. Vybraná komisia, tvorená členmi žiackej rady, pani zástupkyňou a pedagógom, hodnotila výzdobu, nástenku, originalitu a nápaditosť tried.

       Do súťaže sa zapojili takmer všetky triedy 2. stupňa. Hodnotenie tried prebehlo posledný októbrový deň pred jesennými prázdninami počas veľkej prestávky a víťazmi sa stali nasledovné triedy:

       III. miesto: 5.A  trieda

       II. miesto : 6. A a 7. B  trieda

       I. miesto: 9. C  trieda

       Výhercom gratulujeme! 😊

      • Testovane žiakov 1. a 3. ročníka ZŠ

      • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka sa na našej škole uskutočnilo 24. 10. 2022. Testovanie pozostávalo z nasledovných disciplín: 1. meranie výšky a telesnej hmotnosti, 2. predklon v sede s dosahovaním, 3. opakovaná zostava s tyčou, 4. výdrž v zhybe nadhmatom, 5. skok do diaľky z miesta, 6. ľah-sed, 7. kotúľanie 3 lôpt, 8. člnkový beh 4x10 metrov, 9. vlajková naháňačka a na záver viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov. Pri jednotlivých disciplínach nám pomáhali žiaci 9. ročníka, ktorí žiakov povzbudzovali. Z našich žiakov sa stali športovci, ktorí to brali vážne. Každý zvládol všetky disciplíny. Pre vývoj žiakov je rozhodujúca všestranná pohybová príprava v detskom veku a pravidelnosť pohybu.

      • Úspešný lukostrelec

      • Patrik Vojtko (žiak III.A triedy) sa vo voľnom čase venuje lukostreľbe. Svoju šikovnosť preukázal aj na lukostreleckých pretekoch. 8.10.2022 sa v jazdeckom areáli Konský raj v Poľove konalo 3. kolo súťaže s názvom: Pohár Košického kraja. Patrik sa umiestnil na krásnom 2. mieste. O dva týždne neskôr, t. j. 22. 10. 2022, sa 4. kolo Košického pohára v 3D lukostreľbe konalo vo  Veľkých Kapušanoch, kde sa Patrik tak isto umiestnil na 2. mieste. Patrikovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

      • Čarovný svet

      • V utorok sme si v ŠKD - TOKAJKO popoludnie spríjemnili v kine Centrum v Michalovciach. Pozreli sme si rozprávku Encanto: čarovný svet. Po zhasnutí svetiel sme sa preniesli do mestečka na podivuhodnom a čarovnom mieste, zvanom Encanto a sledovali príbeh dievčatka Mirabel. Príbeh Mirabel, ktorá svojou nadľudskou silou a schopnosťou zachráni svoju výnimočnú rodinu. Na záver samozrejme nechýbali nákupy suvenírov, ako pamiatka na tento deň.

       Pre deti to bol nezabudnuteľný zážitok, plný dojmov a preto si návštevu kina radi zopakujeme.

      • Zemiakový festival

      • Ochutnávku všetkého, čo možno pripraviť zo zemiakov, ponúkol „Zemiakový festival“ v Pribeníku. Hlavným organizátorom tohto pestrého podujatia bola obec Pribeník v spolupráci so s miestnou Strednou odbornou školou agrotechnických a gastronomických služieb . Súčasťou festivalu bola aj „Súťaž vo varení zemiakových jedál“. Náš tím, ktorý tvorili vychovávateľky ŠKD –TOKAJKO a údržbári, sa už tradične zúčastnili tejto súťaže. Navarili veľmi chutnú polievku „Babičkina bramboračka a´la vychovávateľky“ a výborné „Šišky zo zemiakového cesta“. Tieto dobroty veľmi chutili nielen návštevníkom, ale aj porote. Náš tím získal druhé miesto za navarené jedlo. Tešíme sa na ďalší ročník festivalu, kde určite prídeme s ďalšími zaujímavými, chutnými receptami.