• Novinky

      • Účelové cvičenie na II. stupni

      • 26. júla 2023 žiaci II. stupňa absolvovali účelové cvičenie. Hneď na úvod Mgr. Ladislav Király oboznámil žiakov s programom a časovým harmonogramom dňa. Predstavili sme im opatrenia v civilnej ochrane podľa metodických smerníc platných pre CO. Ďalej sme žiakov oboznámili s organizáciou na škole prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli, žiaci si mohli vypočuť zvukové varovné signály a vyhlasovanie slovných doplnkových informácií. Po nácviku evakuácie školy sme sa presunuli do prírodnej oblasti kopca Veľký kopec. V čase „zdravotnej prípravy“ boli žiaci oboznámení so všeobecnými zásadami prvej pomoci a použitím zdravotníckeho materiálu, zásadami ošetrenia rany, prvou pomocou pri poruchách dýchania. Spoločne sme sa vrátili späť do školy. Presun bol pokojný a bezproblémový. 

       Na záver účelového cvičenia Mgr. Ladislav Király poďakoval pedagógom aj žiakom za aktívnu  účasť na celom priebehu cvičenia a vyzdvihol žiakov za ich aktívny prístup a dobré správanie.

      • Školský výlet žiakov 6. ročníka Košice - Čermeľ

      • Na pondelok 27. 06. 2023 sme sa všetci veľmi tešili.  Bol to deň nášho školského výletu. Žiaci 6.A, 6.B a 6.C spolu  so svojimi triednymi učiteľmi a pani zástupkyňou Marciovou sa zúčastnili školského výletu Košice -Čermeľ.  V autobuse si cestou spievali a tešili sa na nový zážitok. Najprv sme cestovali detskou železnicou. Detská železnica  Košice sa nachádza v košickej rekreačnej mestskej časti Čermeľa a je najväčšou detskou atrakciou  v meste Košice. Bola postavená ako prvá pionierska železnička  v Československu  v roku 1955 – 1956.  Vláčik prechádzal najkrajším prírodným miestom v Košiciach- Čermeľským údolím a odviezol nás do malebnej prírody Alpinka.   Tam sme pobudli asi  dve hodiny.   V areáli ako aj v jeho okolí sú vytvorené ohniská na  opekanie.   Návštevníkom sú k dispozícii bufety, ihrisko pre deti ,športové ihrisko, opičia dráha TARZANIA ALPINKA  a golfové ihrisko.  Potom sme sa vybrali do nákupného centra – Optima. Navštívili sme dobrodružný film  Rýchlo a zbesilo 10.Žiaden školský výlet  nie je dokonalý  bez možnosti nákupu. Po nákupoch sme  unavení, ale šťastní potom opäť nastúpili do autobusu.   Z výletu  nám ostalo veľa príjemných spomienok a zážitkov.

      • Didaktické hry na 1. stupni

      • Ochrana života a zdravia sa na našej škole realizuje formou didaktických hier.  Žiaci si mohli vyskúšať evakuáciu školy v prípade ohrozenia, poznávanie rastlín, húb a živočíchov v prírode. Naučili sa poskytnúť prvú pomoc, obsah lekárničky a dať poraneného do stabilizačnej polohy. Zároveň si zopakovali aj dopravné značky. Na našom prenosnom dopravnom ihrisku si mohli žiaci prakticky vyskúšať dopravné situácie na ceste. Nezabudli sme im pripomenúť, že na ceste, ale aj v prírode musia byť opatrní. Prežili sme spoločne príjemný, poučný deň. 

      • Základný plavecký výcvik

      • V dňoch 19. 6. 2023 až 23. 6. 2023 sa naši 40 tretiaci zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý bol tento rok realizovaný v krásnom prostredí „slovenského mora“ Zemplínskej šíravy, v Thermalparku Šírava.

       Každé ráno žiaci cestovali s plným nasadením a v očakávaní, čo nové sa v ten daný deň naučia. Počas plaveckého výcviku boli pod dohľadom učiteľov a asistenta. Žiaci boli rozdelení v prvý deň na plavcov a tých, ktorí potrebovali ešte potrénovať a popasovať sa s dýchaním. Bolo radosť pozerať, ako sa každým dňom zdokonaľovali a presúvali sa do skupiny plavcov. Všetci si preverili svoje plavecké zdatnosti, vytrvalosť a tešili sa z pohybu vo vode. Odmenou za preplávanie šírky bazéna sa stalo „mokré vysvedčenie“ so sladkosťou. No a ako by to bolo, keby sme sa aspoň v Šírave nenamočili. V posledný deň sme sa vybrali na pláž Anima. Celý výcvik sme ukončili dobrou zmrzlinou. 

      • BESEDA

      • Dňa 9. júna 2023 našu školu navštívila pani doktorka – gynekologička MUDr. Melinda Baloghová Štefánová. Pani doktorka sa nám predstavila a potom nám porozprávala o veciach, ktoré sa týkajú  žien a dospievania. Pomocou obrázka nám opísala stavbu ženských pohlavných orgánov, vysvetlila nám priebeh menštruácie a tehotenstva.

       Rozprávala nám o pohlavných bunkách, o pohlavných chorobách (ako napr.: AIDS, syfilis, kvapavka, o intímnej hygiene, ochrane a partnerských vzťahoch).

       Besedy sa zúčastnili žiačky 7., 8., a 9. ročníka. Mali sme za úlohu napísať na papier otázky, na ktoré sme chceli vedieť odpovede.

       Pani doktorke sme sa na konci besedy poďakovali za to, že nám tak perfektne vysvetlila to, čo my dievčatá potrebujeme vedieť.

       Ďakujeme pani učiteľke Slovinskej, že nám zabezpečila toto stretnutie.

       Kitti Szabová, IX.A

      • Enviromentálne aktivity

      • Enviromentálne povedomie žiakov sme rozvíjali riešením rôznych aktivít. Dôraz sa kládol na:

       -        vnímanie problémov životného prostredia

       -        rozvíjanie zručnosti žiakov v ochrane životného prostredia

       -        zlepšovanie rozhľadenosti v enviromentálnych výzvach

       Najúspešnejšie skupiny:

       1.      miesto:

       1.      skupina: Rómeo Norbert Tóth, Levente Makó, Nikolas Battyányi

       2.      skupina: Kitti Csordásová, Boglárka Kondášová, Miriam Kuliová

       2.miesto:  Vanda Bereckeiová, Ema Petrovičová, Linda Vojtková

        

       Ďakujeme za aktívny prístup a najúspešnejším gratulujeme.

      • EXKURZIA

      • Dňa 14.06.2023 sme sa so žiakmi 7., 8. a 9. ročníka vybrali na exkurziu. Cieľom bola návšteva Jasovskej jaskyne a Kláštora premonštrátov v Jasove.

       Ráno sme sa so 40 žiakmi na palube vydali na cestu. Najprv sme navštívili Kláštor premonštrátov. Ich barokový kostol je nádherný. Fresky na stenách, stropoch, oltár , organ, netradičné technické riešenia.... Žiaci so záujmom počúvali rozprávanie o histórii rádu  a  o osude kláštora. Navštívili sme miestnosť, kde sa v minulosti uchovávali dokumenty preukazujúce vlastníctvo majetku.

       Ďalšou miestnosťou bola knižnica . V knižnici je údajne 10 000 kníh napísaných vo viacerých jazykoch – v nemčine, schwabachu ,  maďarčine, latinčine. Mali sme možnosť pozrieť aj vystavené exponáty minerálov, peňazí. Na naše prekvapenie sme mohli vidieť aj  portréty bývalých opátov úradujúcich v leleskom kláštore.

       Po návšteve kláštora sme sa vybrali do  Jasovskej jaskyne. Sintrová výzdoba, nevšedné tvary, krásne nasvietené a podsvietené zákutia, hlboké jazierko s krištáľovo čistou vodou, niekoľkominútová tma.  K tomu informácia , že v jaskyni sa zdržujú netopiere.... Po absolvovaní cca 200 schodov sa niekoľkým žiakom začala točiť hlava, tak sprievodkyňa spomalila .Nakoniec tých schodov bolo vyše 300. 😊                                     

       Hladošom sme dali rozchod v OC Optima. Spokojné tváre 40 žiakov v autobuse hovorili za všetko. Cestou domov sme mali spevácku hodinku (ďakujeme  za výbornú atmosféru), po autobuse chvíľu poletovali balóny. 😊

       Z exkurzie ostal príjemný pocit z užitočne prežitého dňa a pekné spomienky.

       Ďakujeme pánovi Čurmovi ( TRANSEM s. r. o. ) za bezpečnú jazdu a ústretovosť. 

       Text: RNDr. Iveta Slovinská

       Foto: PaedDr. Ildikó Pribulová Daková

      • Exkurzia - Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

      • Špeciálna trieda VI.D sa dňa 22.6.2023 zúčastnila tematického dňa v areáli trebišovského kaštieľa. Tohoto roku témou bola stratená grófka Katarína. Úlohou žiakov bolo pomocou aplikácie Život na panstve nájsť grófku na území kaštieľa. Po splnení úlohy boli na dvore pripravené stanovištia s ukážkami remesiel z doby Andrássyovcov. 

      • Futbalový turnaj "O pohár riaditeľa školy 2023"

      • V mesiaci jún sme zorganizovali turnaj v malom futbale za účasti 4 škôl (ZŠ Čierna nad Tisou, ZŠ Streda nad Bodrogom,Gymnázium Kráľovský Chlmec a ZŠ Kráľovský Chlmec). Pre zlé počasie sa hralo v telocvični. Zápasy sa hrali vo svižnom tempe v duchu fair play. Dobrým výkonom naši chlapci obhájili minuloročné víťazstvo, a tak putovný pohár zostáva naďalej v našich rukách.Turnaj zorganizoval Mgr.Csaba Dako,trénerom bol Mgr.Štefan Marci. S prehľadom rozhodoval Mgr.Ladislav Király.

      • Škola v prírode

      • V príjemnom prostredí rázovitej horskej dedinky Ždiar, ktorá sa nachádza pod štítmi Belianskych Tatier, sa v dňoch 5. 6. 2023 – 9. 6. 2023 zúčastnilo 32 žiakov 4. ročníka zážitkovej školy v prírode. Keďže nám počasie v deň príchodu prialo, autobusom sme sa presunuli na Štrbské pleso, ktoré nás uchvátilo svojou krásou a prírodnou scenériou. Na druhý deň v dopoludňajších hodinách sme sa vybrali na túru spoznať krásy goralskej dedinky Ždiar, dostali sme sa až do Skicentra - Ždiar Strednica, ktoré sa nachádza priamo v srdci  prírody Belianskych Tatier. Poobedňajšie hodiny sme strávili hrami a kreatívnymi prácami v jedálni penziónu. V stredu ráno sme sa zobudili na sychravé počasie. Daždivé počasie sme využili na učenie sa a na tvorivú dielňu. Poobede sme sa presunuli do Tatranskej Lomnice. Prvou zastávkou bola Galéria Dobrá hračka, kde si mohli vyskúšať prácu v rôznych povolaniach. V okamihu sa z nich stali hasiči, piráti, policajti, lekári, stavbári, kozmonauti, hudobníci, ale aj malé modelky, či pekárky. V tejto interaktívnej detskej galérii na nich čakali rôzne hlavolamy, IQ puzzle, hudobné i kreatívne hračky. Žiaci si vyskúšali i dopravné ihrisko plné kruhových objazdov, prechodov pre chodcov a zákrut. Druhou zastávkou bolo Múzeum Tatranského národného parku. Žiaci si najprv pozreli zábavno-náučný film, ktorý zachytáva život našich vysokohorských spáčov, svišťov a  potom si prezreli expozíciu múzea. Oboznámili sme sa s charakterom tatranskej prírody, s jej ochranou a dejinami sprístupňovania Tatier. Štvrtok po výborných a výdatných raňajkách sa žiaci okúpali v krytom bazéne, ktorý sa nachádzal v areáli neďalekého penziónu. Poobede sme sa presunuli do Starého Smokovca, kde sme navštívili očividne najzábavnejšiu galériu – Tricklandia. Zažili sme jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. V priestoroch galérie sme sa stretli s interaktívnymi ilúziami s motívmi slovenských rozprávok a zámkov.  Žiaci sa zabavili v antigravitačnej miestnosti a najkrajšom zrkadlovom bludisku v strednej Európe. Posledný deň sme zahájili návštevou OC Madaras v Spišskej Novej Vsi. Okrem nakupovania v obchodnom centre čakal žiakov aj chutný obed. Celý týždeň bol plný zábavy, smiechu a dobrej nálady. Nechýbala ani diskotéka, spev a tanec. Žiaci sa vrátili domov zrelaxovaní, obohatení o nové vedomosti a veselé zážitky. 

      • Exkurzia do Centra enviromentálnej výchovy

      • Centrum enviromentálnej výchovy ponúka zážitkové vzdelávanie v rámci enviromentálnej výchovy. Pestrými aktivitami vzbudzujú u žiakov vzťah k ochrane životného prostredia. Navštívili sme triediace linky na papier, plast a kovy a odškvarovňu. V kabínke žeriavnika mali možnosť vidieť prenášanie odpadu do jamy hlbokej 25 metrov, v ktorej sa ten odpad spaľuje. Dozvedeli sme sa, že: 

       - prvý plast vynašiel Leonardo da Vinci

       - ako správne triediť odpad

       - význame separácie odpadu

       Náučná časť bola doplnená spoločenskými hrami, interaktívnymi cvičeniami a tvorivými aktivitami. 

      • Knižný festival so spisovateľkou LENKOU ŠINGOVSKOU

      • Dňa 7. júna 2023 sa konal knižný festival  za účasti  šéfredaktorky vydavateľstva Class, autorky knihy –  Dodo  v krajine permoníkov Lenky Šingovskej . Pani spisovateľka  vyrozprávala žiakom fantazijný príbeh, ktorý  sa odohráva  v banských lokalitách na Slovensku.  Knižný festival bol organizovaný  Regionálnou knižnicou  v Kráľovskom Chlmci, na ktorom sa zúčastnili žiaci 6. B triedy. Žiaci kládli  šéfredaktorke  otázky zo zákulisia tvorby  a vzniku knihy. Pani Lenka Šingovská  odpovedala  na všetky otázky úprimne.  Pútavo nám predstavila aj  iné knihy (  Slovensko – krajina plná tajomstiev, Z babičkinej  truhlice,  Po stopách kocúra Felixa,  Felix a princeznin prsteň a pod. )  Priblížila   nám aj  vybrané lokality  Slovenska. Chcela poukázať  na to, že na korene a kultúru našich predkov by sme nikdy nemali zabudnúť. Prezradila nám aj to, že miesta, ktoré sa v knihách  vyskytujú, osobne navštevuje a hľadá o nich informácie.

       Pani šéfredaktorke  vydavateľstva Class ďakujeme za návštevu a prajeme jej veľa úspechov v ďalšej tvorbe.

      • EXKURZIA – OKRESNÝ SÚD TREBIŠOV

      • Dňa 23. mája 2023 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka v sprievode p. uč. Balogh-Tárczy a p. uč. Greznárovej v rámci vyučovania predmetu Občianska náuka a výchovy k ľudským právam zúčastnili exkurzie na Okresnom súde v Trebišove.

       Po našom príchode sa nás ujal zamestnanec okresného súdu, ktorý nás milo privítal a usmernil do pojednávacej miestnosti. Pri vstupe do priestorov súdu žiaci museli absolvovať prehliadku, či nevlastnia nedovolené  predmety. Ešte pred začiatkom súdneho pojednávania si žiaci vypočuli prednášku na tému Kriminalita mladistvých a trestná zodpovednosť.

       Potom nasledovali súdne pojednávania. Mali sme šťastie zúčastniť sa na 4 verejných súdnych pojednávaniach, na všetkých sa pojednávalo vo veciach trestného práva, čo bolo pre žiakov veľmi podnetné a poučné. Súdne pojednávania viedol sudca okresného súdu v Trebišove pán JUDr. Martin Kurečko.  Žiaci mali možnosť sledovať priebeh súdneho pojednávania, oboznámiť sa s prácou sudcu, obhajcu a prokurátora. Dozvedeli sa veľa nových, zaujímavých informácií z oblasti trestného práva.

       Po skončení pojednávaní si na nás našiel čas aj predseda okresného súdu pán JUDr. Ladislav Bujňák , ktorý vysvetlil žiakom základné otázky trestnej zodpovednosti mladistvých, skutkové podstaty trestných činov týkajúce sa mladistvých, trestno-právne hľadisko kyberšikany, zdieľanie informácií a príspevkov na sociálnych sietiach, jeho nebezpečenstvo, dôsledky a pod.

       Táto exkurzia určite splnila svoj cieľ, ktorým bolo priblížiť žiakom špecifiká súdneho procesu a vidieť jeho priebeh v praxi.

       Dúfame, že táto zážitková forma výučby sa osvedčí aj  v budúcich školských rokoch, pretože je pre žiakov atraktívna a zároveň má nesporne edukačný prínos.

        

       Mgr. R. Balogh-Tárczy, Mgr. A. Greznárová