• Novinky

      • Stará dievka a čert

      • V máji k nám opäť zavítali herci z DIVADLA NA PREDMESTÍ zo Spišskej Novej Vsi. Očarili nás divadelnou rozprávkou Stará dievka a čert, ktorá je z dielne najznámejšieho slovenského rozprávkara P. Dobšinského. Divadelná komédia o starej dievke, ktorá sa zoznámila s čertom, zaľúbila sa do neho a nakoniec sa jej podarilo čerta i poľudštiť , bola plná zábavných situácií a veselých pesničiek. V závere žiaci ocenili hercov búrlivým potleskom. 

      • ENVIRO - enviromentálne aktivity

      • Žiaci na I. stupni mali možnosť na rôznych stanovištiach obohatiť svoje vedomosti o životnom prostredí. V úvode hodiny si žiaci pozreli video: Ako pomôcť Zemi. Na stanovištiach sa mohli dozvedieť o vode, čo patrí do ktorého prírodného spoločenstva. Mali možnosť vypočuť si zvuky zvierat v prírode, poznávať rastliny a zvieratá, ale aj naučiť sa, čo je recyklácia. 

       Poprosili sme rodičov, aby nám pomohli skrášliť priestory školy. Poslali nám nádherné kríky a kvety, ktoré sme spoločne vysadili. Veľmi pekne ďakujeme rodičom za sadenice.  Žiakom sa veľmi páčilo, že koľko informácií získali o prírode a majú ešte väčší dôvod na to, že prírodu okolo seba treba vnímať srdcom.

       Deň enviromentálnych aktivít prebiehal aj na II. stupni.  Aj naši starší žiaci radi skúmajú, hľadajú, hádajú. Počas dňa enviromentálnych aktivít riešili rôzne úlohy z enviromentálnej výchovy. Na jednotlivých stanovištiach mali pripravené aktivity, kde dokázali zúročiť svoje poznatky. Práve pri riešení takýchto úloh sa učia skúmať svet okolo seba, hľadať súvislosti a konať zodpovedne. Veríme, že spoločnými aktivitami dokážeme vybudovať ten správny vzťah k životnému prostrediu. 

      • Plavecký výcvik žiakov 6. a 7. ročníka

      • Naša škola, ako jedna z mála škôl v regióne, opäť organizovala pre žiakov 6. a 7. ročníka zdokonaľovací plavecký výcvik. Do hotela Chemes na Zemplínskej Šírave, v priebehu týždňa od 15. do 19. mája 2023, denne dochádzalo 42 žiakov, ktorí si okrem plaveckého tréningu osvojili rad celoživotných návykov a skúseností. Predpísaný plán bol zvládnutý zábavnou a hravou formou v duchu výbornej spolupráce, porozumenia a rešpektu. Zdar pozitívnemu vzťahu k vode a športom!

      • Deň otvorených dverí

      • Vážení rodičia a priatelia školy!

        

       Riaditeľstvo školy Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 25. mája 2023.

        

       Program:

       Na všetkých vyučovacích hodinách možnosť návštevy ľubovoľnej triedy podľa rozvrhu hodín

        

       Otvorené hodiny na I. stupni:

       1. vyučovacia hodina – I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, IV.B, III.C, III.B

       4. vyučovacia hodina – IV.C

       5. vyučovacia hodina – III.A, IV.A

        

       Otvorené hodiny pre budúcich prvákov budú od 09:40 hod. vo všetkých triedach

        

       Otvorené hodiny na II. stupni:

       1. – 2. vyučovacia hodina – 5. - 6. ročník 07:45 – 9:25 hod.

       3. – 4. vyučovacia hodina – 7. - 8. ročník 09:40 – 11:20 hod.

       5. – 6. vyučovacia hodina – 9. ročník 11:30 – 13:10 hod.

        

       Naskytne sa Vám príležitosť oboznámiť sa s priestormi školy, s najmodernejšou vzdelávacou technikou a s vystavenými žiackymi prácami, návštevou kútika živej prírody, návštevou školskej jedálne či telocvične.

        

       Srdečne Vás očakávame a tešíme sa na Vašu účasť.

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Program pre starkých

      • Nezabudli sme ani na naše babičky, ktoré sme navštívili v Dome sociálnych služieb v Kráľovskom Chlmci. Žiaci I.C a II.B triedy pripravili pre nich krátky kultúrny program popretkávaný básničkami, pesničkami a tancom a obdarili ich aj milým darčekom. Sme radi, že sme im vyčarili úsmev na tvári. 

      • Oslavy Dňa matiek

      • „Keď ste mamou, nikdy nie ste vo svojich myšlienkach sama. Mama vždy myslí dvojnásobne – raz za seba a raz na svoje dieťa.“

       Druhá májová nedeľa už viac ako 100 rokov patrí všetkým mamám. Našim mamičkám sme s láskou pripravili milý kultúrny program. Spoločne sme si zaspievali, zatancovali a bláznivo sa zabavili. Chceli sme povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás robia.

      • Deň hasičov

      • Dňa 04. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. V tento deň pripravili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Kráľovskom Chlmci ukážku hasičskej techniky, aby deťom tak ukázali aspoň časť zo svojho náročného, ale krásneho povolania. Tento rok sa tejto akcie zúčastnili žiaci piatych ročníkov, žiaci si mohli hasičskú techniku pozrieť zblízka. Tento deň si užili a dozvedeli sa nové informácie o fungovaní hasičského zboru.