• Novinky

      • Okresné kolo –Školský pohár SZF – Turnaj v malom futbale žiačok

      • Centrum voľného času v Trebišove organizovalo okresné kolo v malom futbale v kategórii žiačok. Turnaj sa konal 18. 4. 2023 na štadióne FK SLAVOJ TREBIŠOV za účasti piatich škôl z okresu. V konečnom poradí sme obsadili 4. miesto. Reprezentovali nás: Eliza Zelenáková, Jazmína Geresiová, Zuzana Gažiová, Liana Lukáčová, Ramona Birkeová a Gréta Géresiová. 

       Za reprezentáciu školy dievčatám ďakujeme a prajeme im veľa športového nadšenia!

        

      • Výtvarná súťaž "Hudba nás spája"

      • Dňa 17. apríla sa uskutočnila výtvarná súťaž s názvom:  „Hudba nás spája“. Súťaž organizovala Základná umelecká škola v Kráľovskom Chlmci. Z našej školy sa  zapojili žiačky Lucia Tóthová z V.A triedy a Jazmína Géresiová zo VII.A triedy. Ich úlohou bolo vytvoriť vinylovú platňu k ľubovoľnej pesničke. Za svoje práce boli žiačky odmenené diplomom za účasť.  

       Mgr. Ildikó Tóthová

      • Marec – mesiac kníh

      • J.A. Komenský povedal: „ Nemilovať knihu , znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

       Žiaci zo 4.B privítali do svojej triedy žiakov z 2.A. Porozprávali sa o tom, prečo treba milovať a vedieť čítať. Spoločne si preopakovali dôležité literárne pojmy. Štvrtáci pre druhákov  vymysleli rôzne aktivity. V triede schovali známe rozprávkové postavy, ktoré museli nájsť.  Trieda sa zmenila na rozprávkový svet. Deti hádali hádanky.  Pani učiteľky nalepili každému na chrbát mená rozprávkových postavičiek a žiaci mali nájsť svoju rozprávkovú dvojicu. Toto školské dopoludnie sme si spríjemnili aj súťažou – nosenie knihy na hlave. Bola to zábava. Tento skvelý zážitok sme si zachytili  jednou spoločnou fotkou.

      • DEŇ UČITEĽOV

      • Tento deň pre 4.A a 4.B triedu bol výnimočný. Žiaci na hodine matematiky mali možnosť vyskúšať si rolu učiteľa. Žiaci s nadšením brali túto výzvu. Z pani učiteľky sa stala žiačka a zo žiakov učitelia, ktorí dokonca aj skúšali pri tabuli.

       „ Veľmi sa mi to páčilo. Keď budem veľká chcela by som byť učiteľkou.“ – 4.B –Sofia Tóthová

       „ Byť učiteľom je super.“ – 4.B – Zachariáš Attila Illéš

       „ Pochopila som, že nie je to také jednoduché.“ – 4.A – Michaela Hronská

       „ Rád by som učil matematiku a informatiku“ – 4.A – Peter Puškáš

      • Literárny kvíz

      • Žiaci V.A triedy mali možnosť overiť si svoje vedomosti z literárnej výchovy prostredníctvom literárneho kvízu. Súťaž sa konala v priestoroch školskej knižnice. Výborná nálada a súťaživá atmosféra ovládla všetkých súťažiacich. Družstvá si zmerali svoje sily vo viacerých kolách. Úroveň ich vedomostí bola takmer vyrovnaná. Literárny kvíz splnil svoj cieľ. Preveril nielen vedomosti žiakov z literatúry, ale aj pozornosť, sústredenosť a všeobecný prehľad súťažiacich. 

      • Medzinárodný deň florbalu

      • S florbalkami opäť do školy! V stredu 12.04. oslavujeme na Slovensku ďalší skvelý Medzinárodný deň florbalu - aj tentoraz unikátnym spôsobom. Všetci chlapci a dievčatá si môžu priniesť do školy svoje florbalky alebo si ich požičať od svojich kamarátov a zahrať si počas dňa florbal v telocvični, či na školskom dvore. Oslávme tento deň pohybom a radosťou zo športu v akejkoľvek podobe. Viac športových zážitkov vám na konci školského roka prinesie celoslovenské školské finále SUPER FLORBAL s čistou energiou Ekofondu SPP. Váš Slovenský zväz florbalu a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia,                                                          

       oznamujeme Vám, že veľkonočné prázdniny sa začínajú dňa 06. apríla 2023 (štvrtok) a trvajú do 11. apríla 2023 (utorok). Nástup do školy je 12. apríla 2023 (streda).

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • 2% z dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

       https://zskossutkch.edupage.org/percenta2/

      • Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov

      • V rámci dňa otvorených dverí pre predškolákov sme pripravili „Burzu tvorivosti a bádania“. Predškoláci sa v priestoroch telocvične cítili ako Alenka v ríši divov. Predškoláci si spolu s pani učiteľkami, vychovávateľkami a asistentmi mohli  vyrobiť rôzne výrobky s jarnou tematikou. Starší budúci spolužiaci ich prekvapili chemickými a fyzikálnymi javmi. Všetci sa predškolákom venovali so zanietením a veľmi dobre sme sa s nimi cítili: Odmenou bol pre nás milý úsmev.

       Kitti Szabová, Vivien Pitóckyová

      • Divadelné predstavenie – Košice

      • 27. marca 2023 sme my, žiaci 5.- 9. ročníka , v rámci školského vyučovania navštívili  Divadlo ASTORES v Košiciach . Ráno o siedmej  hodine sme vyrazili do divadla.  V dvoch    autobusoch bolo 95 žiakov a 6 učiteľov.

       Boli sme si pozrieť  detektívnu komédiu  Sherlock  Holmes a záhada rodu Baskerville.  Je to kriminálna komédia o jednom z najznámejších detektívov – Sherlockovi Holmesovi.  Videli sme  hru prevlekov naplnenú  rôznymi  humornými situáciami, ktoré doprevádzajú legendárny príbeh o psovi  z Baskerville.   Vykreslená bola aj  desivá  atmosféra  slatín, na  ktorých sa príbeh odohrával.  Zoznámili sme sa  aj s legendou  rodu Baskervillov, ktorých prenasledoval pes.

       Celé predstavenie trvalo skoro dve hodiny. Táto divadelná hra  v nás vyvolala miestami napätie a miestami smiech.  Bol to neopísateľný zážitok. Po predstavení  sme sa vybrali  na nákup.  Cesta domov  nám rýchlo ubehla.  Bol to vydarený deň plný umeleckého zážitku.

      • Pytagoriáda

      • Školské kolo matematickej súťaže bolo v dňoch 7. – 8. 12. 2022, online. Tí, ktorým sa v jednotlivých kategóriách darilo najlepšie, postúpili na okresné kolo, ktoré sa konalo dňa 20. 3. 2023 v Trebišove. Pytagoriády sa zúčastnili z 1. stupňa 4 žiaci: Marcel Orehovský (III.B), Tomáš Tóth (III.A), Peter Puškáš (IV. A) a Nikolas Tóth (IV.B). Úspešným riešiteľom sa stal Marcel Orehovský. Z 2. stupňa sa zúčastnili nasledovní žiaci: Ema Bertová (V.A), Laura Bendžurová (V.A), Tomáš Pataky (VI.A), Štefan Pataky (VI.A), Emma Gašparová (VII.A), Lea Lišková (VII.A) a Lea Vojtková (VIII.A). Úspešnou riešiteľkou Pytagoriády sa stala Emma Gašparová.

      • Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

      • Milí rodičia budúcich prváčikov,Základná škola, L. Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec Vás pozýva na ZÁPIS PRVÁKOV na školský rok 2023/2024.

       Zápis sa uskutoční:

       19. apríla 2023 (streda) o 14.00 hod. v pavilóne B

       Informácie pre rodičov:Zapisujú sa deti, ktoré do 31.8. 2023 dovŕšia 6 rokov.

       Elektronickú prihlášku vyplňte v odkaze (v tlačenej podobe priniesť prihlášku nie je potrebné).

       Na zápis si rodičia prinesú rodný list dieťaťa a občianske preukazy rodičov.

       V prípade, ak príde na zápis jeden rodič, je potrebný súhlas druhého zákonného zástupcu (tlačivo nižšie v prílohe – splnomocnenie)

       So zápisom musia písomne súhlasiť obidvaja rodičia/zákonní zástupcovia dieťaťa.

       Všetky tlačivá potrebné k zápisu sú na našej stránke školy.

       Je možné si ich vytlačiť a vypísať vopred.

       Dňa 29.3.2023 od 15:00 hod. do 17:00 hod.  môžete nazrieť do priestorov našej školy na Dni otvorených dverí.

        

       V prípade otázok nás kontaktujte na 

       e-mail riaditel.zs@pobox.sk  

       tel.: 056/63 21611

        

       Dokumenty k zápisu na školský rok 2023/2024 

       Písomné vyhlásenie (splnomocnenie)

       Zoznam pomôcok pre 1. ročník

        

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 31. marca (piatok) 2023 bude žiakom 1. – 9. ročníka udelené riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov (Oslava Dňa učiteľov).

       Vyučovanie bude pokračovať 03. apríla (pondelok).

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Hviezdoslavov Kubín 2023 – okresné kolo

      • Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú.  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v dňoch 16. – 17. marca 2023 organizovalo 69. ročník okresnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. Z našej školy sa ho zúčastnili šiesti víťazi školského kola v jednotlivých kategóriách: Emily Moknáčová (III.B), Aaron Oltman (III.A), Sofia Kenéz (V.B), Ema Petrovičová (V.A), Jazmína Géresiová (VII. A), Kitty Szabová (IX.A). Všetkým recitátorom ďakujeme za reprezentovanie našej školy v tejto krásnej umeleckej súťaži, kde odkryli kúsok zo svojho sveta

      • Oznámenie - poskytovanie dotácie na stravu

      • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

       o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

        

       S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
       ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

       Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

       • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1] odobralo obed,
       • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
       • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

       V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

       • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
       • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

       Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania pri Základnej škole, L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec vedúcej ŠJ p. Renáte Binovej alebo prostredníctvom aplikácie EduPage, a to najneskôr v termíne do 17. 4. 2023. 

       V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov vyplnením zápisného lístka stravníka.

       V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

       [1] Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 22. marca (streda) 2023 bude žiakom 5. – 8. ročníka udelené riaditeľské voľno z dôvodu nerušeného priebehu testovania žiakov 9. ročníka (T9-2023).

       Vyučovanie bude pokračovať 23. marca 2023 (štvrtok).

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy