• Novinky

      • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...“

                                                                                     (Pavol Országh Hviezdoslav)

       Aj na našej škole každoročne zaznieva umelecké slovo prostredníctvom žiakov, ktorí sa zapoja do celoštátnej postupovej súťaže s názvom Hviezdoslavov Kubín. Ide o najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž umeleckého prednesu slovenskej i svetovej poézie a prózy, ktorá je pomenovaná podľa významného slovenského spisovateľa Pavla Országha Hviezdoslava. Táto recitačná súťaž má už u nás dlhoročnú tradíciu a vysokú úroveň. Súťažilo sa v troch kategóriách. Žiaci I. kategórie (2. – 4. ročník) súťažili 14.3. 2022 a žiaci II. a III. kategórie 15.3.2022. V I. kategórii ročníkov 2. – 4. sme mali v školskom kole zastúpených 11 žiakov.  Do školského kola II. a III. kategórie sa tento rok zapojilo 22 žiakov.  Porota mala ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní súťaže, pretože z úst recitátorov si vypočuli pôsobivé prednesy a veľmi pekné ukážky. Hodnotil sa najmä výber textu, zvuková stránka reči, ovládanie textu a jeho prednes. Recitátori sa na súťaž zodpovedne pripravili, porota však musela vybrať tých najlepších. Všetci zúčastnení budú ocenení. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na okresné kolo, aby mohli reprezentovať našu školu.

       Umiestnenie žiakov bolo nasledovné:

       I. kategória (2. – 4. ročník)

       1. miesto – Áron Oltman (II.A) – umelecký prednes prózy

                      Patric Amin Oueslati (IV.B) – umelecký prednes poézie

        

       II. kategória (5. – 6. ročník)

       a.) Umelecký prednes poézie

       1. miesto – Adam Hušek (VI.A)
       2. miesto – Krístína Majorosová (V. B)
       3. miesto – Adam Vaszil (V.B), Patrícia Gécziová (V.C)

       b.) Umelecký prednes prózy

       1. miesto – Jazmína Géresiová (VI.A)
       2. miesto – Gréta Géresiová (V.B)

        

       III. kategória (7. – 9. ročník)

       a.) Umelecký prednes poézie

       1. miesto – Richard Rontó (VIII.B)
       2. miesto – Kitti Szabová (VIII.A)
       3. miesto – Márk Balogh (VIII.B)

       b.) Umelecký prednes prózy

       1. miesto  - Viktória Baloghová (VIII.C)
       2. miesto – Samuel Kubernáš (VIII.B)
       3. miesto – Erika Tonteová (VIII.C)

       Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť a postupujúcim gratulujeme. 

      • Matematická olympiáda

      • Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do matematickej olympiády. Úspešní riešitelia domáceho kola postúpili na obvodné kolo. Obvodné kolo súťaže pre kategóriu Z5 a Z9 sa uskutočnilo 26. 1. 2022. Našu školu reprezentovali:

       Z5 – Gabriela Pankovicsová (V.B)  – 2. miesto

               Dobránsky Adam (V.B) – 3. miesto.

       Z9 – Štefan Kenés (IX.B) – 3. miesto.

       Žiakov pripravoval p. u. Páll.

       Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

      • Týždeň finančnej gramotnosti

      • Pred jarnými prázdninami sme mali na našej škole týždeň finančnej gramotnosti. Počas tohto týždňa učitelia matematiky pripravili zaujímavú aktivitu. Vyučujúci pripravili pre svojich žiakov matematický kvíz. Žiaci pracovali v skupinkách a snažili sa čo najrýchlejšie vybrať správnu odpoveď z ponúkaných možností. Skupinka, ktorá najrýchlejšie dokázala označiť správnu odpoveď, získala viac bodov. Na konci kvízu sa im body spočítali a nasledovalo vyhlásenie víťazných tímov.  Skupinové vyučovanie sa žiakom veľmi páčilo, bolo to pre nich „oživenie“ hodiny. Učitelia mali radosť z toho, že všetky skupiny usilovne pracovali  a získali skoro rovnaký počet bodov, čo svedčí o tom, že naši žiaci sú na dobrej úrovni v oblasti finančnej gramotnosti.

      • Stretnutie redaktora so spisovateľom

      • Marec je jedným z najkrajších mesiacov roka. Pomaly sa lúčime so zimou a vítame medzi nami jar. Okrem toho však oslavujeme i knihy, ktoré sú nekonečným zdrojom poznania. Marec – mesiac kníh si pripomenuli aj žiaci IV. C triedy zaujímavou aktivitou. Na hodine slovenského jazyka sa presunuli do priestorov školskej knižnice. Na začiatku aktivity boli žiaci rozdelení do dvojíc a každá dvojica mala za úlohu preštudovať si životopis a tvorbu známeho slovenského autora. Spoločne si pripravili otázky a odpovede zo života spisovateľa a následne sa zrealizovalo stretnutie redaktora so spisovateľom. Jeden z dvojice bol redaktorom, ktorý robil rozhovor s druhým žiakom – so spisovateľom.  Po skončení rozhovorov mali žiaci možnosť vyhľadať, prelistovať  a vypožičať si diela od daných spisovateľov. Veríme, že si v dnešnej pre knihu neprajnej dobe knihy zamilujú, aby sa naplnili slová J. A. Komenského: „Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“

       Mgr. Denisa Szemánová

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 14.03.2022 (pondelok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase:

       - od 7:15 hod. do 8:00 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       - od 11:30 hod. do 17:00 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý nahlásil škole svoj záujem. Žiadame rodičov aby si antigénové testy kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii vyzdvihli v stanovených dňoch.

       Po uvedenom termíne sa testy rodičom nebudú vydávať

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Netradičná hodina: Rozvoj čitateľskej gramotnosti (RČG)

      • Rok 2022 je rokom, kedy si pripomíname výročie významných osobností slovenskej literatúry, ktorí sa venovali aj tvorbe pre deti a mládež. Jubilujúce osobnosti slovenskej detskej literatúry si pripomenuli na netradičnej hodine RČG aj žiaci IV. A triedy. Pri príležitosti okrúhleho výročia žiaci navštívili školskú knižnicu, kde mali možnosť vyhľadať a prezerať si diela od daných autorov. Následne si žiaci za pomoci pani učiteľky vyhľadávali informácie o živote a tvorbe autorov. Ďalej nasledovala tvorivá aktivita v skupinách. Žiaci sa zahrali na ilustrátorov, dostali výtvarné potreby a veľké čisté výkresy. Zo získaných informácií vytvorili plagáty obsahujúce stručné informácie o živote a tvorbe jubilujúcich autorov. Plagáty boli doplnené aj návrhmi obalov kníh. Žiaci sa úlohy zhostili veľmi zodpovedne. Výsledný produkt ich nielen pobavil, ale aj obohatil o nové poznatky.

       Mgr. Denisa Szemánová

      • VÝZVA - ZBIERKA NA POMOC ĽUĎOM Z UKRAJINY

      • Vážení rodičia!

       Mesto Kráľovský Chlmec – na základe žiadosti nášho družobného mesta z Ukrajiny, Berehova – organizuje humanitárnu zbierku v prospech zmiernenia mimoriadnej vojenskej situácie na Ukrajine.  Svoje dary – trvanlivé potraviny a hygienické potreby

       môžete odovzdať v Komunitnom centre (ul. Mierová 906/3) od 1. marca 2022 (utorok) v čase od 08:00 do 18:00

       ZBIERAME IBA TRVANLIVÉ POTRAVINY V NEROZBALENOM STAVE: múka, olej, cukor, soľ, pitná voda v PET flašiach, ovocné džúsy, konzervy, cestoviny, ryža, keksíky, sucháre a dojčenská výživa

       Doba trvanlivosti v prípade potravín musí byť najmenej 3 mesiace.

       BERIEME AJ HYGIENICKÉ POTREBY V ORIGINÁLNOM BALENÍ: mydlo, tekuté mydlo, sprchovací gél, zubná pasta, šampón, hygienické tampóny, papierové utierky, papierové vreckovky, toaletný papier, jednorazové plienky, dezinfekcia na ruky.

       POTREBUJEME AJ deky.

       JE POŽIADAVKA NA: Generátory: 80 kW – 2 kusy; 20 kW – 1 kus; 7 kW – 6 kusov.

       Okrem toho: 1 kompresor 30 m3 /hod (2 bar);

       Trojfázový kábel – 190 metrov;

       Jednofázový (trojžilový) – 70 metrov;

       Automatická poistková skrinka 160 ampérov – 5 kusov;

       Automatický poistkový panel 80 ampérov – 4 kusy;

       Automatická poistková skrinka 50 ampérov – 6 kusov;

       Trojfázový poistkový odpojovač 50 ampérov – 8 súprav (16 kusov);

       Trojfázový poistkový stykač 30 ampérov – 6 súprav (12 kusov);

       Požiarna hadica 30 mm, 2 bar – 50 m;

       Položky, ktoré nie sú uvedené v zozname, NEPREBERIEME!Mesto Kráľovský Chlmec sa zaväzuje posunúť vaše dary žiadateľom a tým, ktorí to potrebujú. Úprimne vám ďakujeme za vašu pomoc!

      • Jarné prázdniny

      • Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny sa začínajú dňa 21.2.2022 (pondelok) a trvajú do 25.2.2022 (piatok).

       Vyučovanie bude pokračovať od 28.2.2022 (pondelok) prezenčne vo všetkých ročníkoch (1. – 9 roč.).

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • 2% z dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

       https://zskossutkch.edupage.org/percenta2/

      • Netradičný školský deň

      • Karneval

       Február je tradične mesiacom karnevalov. Je to mesiac zábavy, veselosti. Na našej škole sme v deň odovzdávania výpisov vysvedčení  03. 02. 2022 zorganizovali karnevalovú zábavu v každej triede. Výber masiek bol veľmi pestrý. Na poslednej hodine si tak žiaci vysvedčenie preberali ako víly, princezné, kovboji, vojaci, roztlieskavačky, ale aj mačičky a iné rozprávkové bytosti. Za svojimi žiakmi nezaostávali ani pani učiteľky a pán riaditeľ, ktorí tiež prišli do školy v krásnych maskách. Zábava pokračovala aj v školskom klube detí, kde si žiaci v oddeleniach mohli pochutnať na výborných šiškách, tak ako to k fašiangovej zábave patrí.

        

       Imatrikulácia našich prvákov

       Imatrikulácia bola pre samotných prvákov veľkým zážitkom. Konala sa v deň karnevalovej zábavy. Pán riaditeľ a pani zástupkyňa v netradičných kostýmoch pasovali našich prvákov, ktorí v tento deň dostali aj prvé vysvedčenie (výpis). Každá trieda ukázala, čo všetko sa už naučili a že si prvé vysvedčenie ozaj zaslúžia.

        

       Mgr. Denisa Szemánová

        

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 11.02.2022 (piatok) a  14.02.2022 (pondelok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase:

       - od 7:15 hod. do 8:00 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       - od 11:30 hod. do 16:30 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý nahlásil škole svoj záujem. Žiadame rodičov aby si antigénové testy kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii vyzdvihli v stanovených dňoch.

       Po uvedenom termíne sa testy rodičom nebudú vydávať

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Darčeky pre našich najmenších

      • Posledný decembrový týždeň nás milo prekvapil pán primátor Ing. Karol Pataky, ktorý pre našich prvákov a druhákov odovzdal pozdrav a darček od partnerského mesta Ferencváros.

       Darčeky pre žiakov sme rozdali hneď, ako sme nastúpili v januári. Bola to pre deti obrovská radosť.

       Ďakujeme za milé prekvapenie.

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia.

       Riaditeľstvo školy, Vám oznamuje, že dňa 25.1.2022 s technických príčin v budove školy nie je voda. Obed žiaci riadne dostanú po vyučovaní. Prosíme Vás, aby ste, ak môžete, deti, ktoré navštevujú Školský klub detí vybrali čím skôr.

       Za pochopenie Vám ďakujeme.

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ v Trebišove a so súhlasom zriaďovateľa bude v termíne od 26.1.2022 (streda) do 28.1.2022 (piatok) pre II. stupeň (5. – 9. ročník) dištančné vzdelávanie z dôvodu poztivity na COVID-19 a vyššej chorobnosti pedagogických zamestnancov a žiakov ZŠ.

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • Oznam - antigénové samotesty

      • Vážení rodičia

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 19.01.2022 (streda) a  20.01.2022 (štvrtok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase:

       - od 7:15 hod. do 8:00 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       - od 11:30 hod. do 16:30 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý nahlásil škole svoj záujem. Žiadame rodičov aby si antigénové testy kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii vyzdvihli v stanovených dňoch.

       Po uvedenom termíne sa testy rodičom nebudú vydávať

       Príloha: Návod na použitie pri samotestovaní

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy  Vám oznamuje, že dňa  10.01.2022  obnovuje  pre žiakov 1.- 9. ročníka prezenčnú formu vzdelávania podľa riadneho rozvrhu hodín. Činnosť Školského klubu detí a školskej jedálne bude zabezpečená  v riadnom režime.

       V súlade s vyhláškou  ÚVZ SR  sú žiaci  naďalej POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO vo všetkých priestoroch interiéru školy, teda aj počas vyučovacieho procesu.

       Domáce samo testovanie antigénovým testom  odporúčame realizovať pred nástupom do školy a následne pravidelne 2x týždenne (streda, nedeľa). Výsledok AG testu oznámi zákonný zástupca škole prostredníctvom EduPage – oznámenie o použití testu alebo elektronicky triednemu učiteľovi/učiteľke.

       Pri prvom nástupe žiaka do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá zákonný zástupca tr. učiteľovi  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ / viď príloha/ prostredníctvom EduPage alebo písomne

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Vianočné prázdniny

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20.decembra 2021 (pondelok) do 7. januára 2022 (piatok). Vyučovanie bude pokračovať 10.1.2022 (pondelok).

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy