• Novinky

      • Beseda so spisovateľkou Renátou Szabovou

      • Dňa 12.4.2024 sa 5.B trieda zúčastnila besedy so spisovateľkou Renátou Szabovou v Regionálnej knižnici nášho mesta. Beseda priblížila žiakom proces tvorby knihy. Autorka prečítala žiakom úryvok z knihy Aldo a Zeldo a hravou formou vyskúšala ich pozornosť. V rámci besedy mali žiaci možnosť vyskúšať tvorbu ilustrácií s pani ilustrátorkou Máriou Kurty, ktorá knižku Aldo a Zeldo ilustrovala. Na záver mali žiaci možnosť zakúpiť si knižku spolu s podpisom autorky a ilustrátorky.

       Text: Mgr. Judita Daková 

       Foto: Mgr. Eva Tóthová 

      • Deň otvorených dverí

      • Rodičia, starí rodičia a ďalší členovia rodiny našich žiakov mali 10. apríla 2024 jedinečnú šancu všetko vidieť a dozvedieť sa množstvo nových vecí o fungovaní školy a vyučovania u nás.  Deň otvorených dverí im umožnil zoznámiť sa s prostredím a atmosférou školy. Návštevníci veru prišli v hojnom počte. Mali možnosť nazrieť do vyučovacieho procesu v rámci otvorených hodín. Mohli vidieť, ako ich deti na hodinách pracujú a ako sa im darí. Na vlastné oči sa mohli presvedčiť, že práca učiteľa je mimoriadne zodpovedná. Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí prijali naše pozvanie a tešíme sa na budúce stretnutie!

       Žiacka konferencia

       Okrem možnosti nazrieť do chodu školy po dlhšej dobe sme mali aj „ŽIACKU KONFERENCIU“, ktorej témou bolo „Učiť sa oplatí“. Na začiatku konferencie vystúpili naši žiaci s venčekovým tancom. Nasledovalo privítanie hostí. Po úvodných slovách pána riaditeľa PhDr. Róberta Bertu, MBA prišli sa predstaviť žiaci, ktorí nám porozprávali o svojej motivácii a vynaloženom úsilí na ceste za svojím snom. Ako byť motivovaný k učeniu sa, byť schopný učiť sa, zvládať záťažové situácie a vedieť si organizovať svoj voľný čas, o tom nám porozprávala pani psychologička Mgr. Katarín Banyková. Žiaci, ktorí sa venujú volejbalu a futbalu, nám predviedli svoju športovú zostavu. Žiaci, ktorých učaroval tanec, vystúpili s pekným tancom. To boli krátke ukážky, ako žiaci zvykli zmysluplne využívať svoj voľný čas. „Maj ciele, realizuj svoje sny a tvoja cesta na stane úspechom tvojho snaženia“ – to bola záverečná myšlienka príhovoru pani vychovávateľky Ivety Szegedyovej – koordinátorky prevencie. Pesničkou „Kým vieš snívať“, ktorú spievali všetci žiaci, sa naša konferencia skončila. Dúfame, že každý si z toho všetkého odniesol niečo pekné a poučné.

       Text: Mgr. Denisa Szemánová, Iveta Szegedyová

       Foto: Kristián Bók 

       Retro diskotéka

       Vyvrcholením DOD bola na 2. stupni žiacka retro diskotéka, ktorú zorganizovala ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA v popoludňajších hodinách. Prichádzajúcich žiakov čakala krásne vyzdobená chodba s kvalitnou hudbou, o ktorú sa starali naši najstarší žiaci.

       Podujatie sa otvorilo tanečným vystúpením dievčat ôsmeho a deviateho ročníka, po ktorom sa na parket pridali ďalší žiaci, predvedúc svoje tanečné kreácie.
       Vyvrcholením dobrej zábavy bolo losovanie  tomboly, na ktorú sa predávali lístky už deň vopred. Všetci žiaci, na ktorých sa usmialo šťastie, sa nesmierne tešili zo svojich výhier.
           
       Dobrá nálada trvala až do konca diskotéky, ba dúfame, že nás bude sprevádzať aj počas nesledujúcich dní a týždňov.

       Text: Mgr. Beáta Molnárová

       Foto: Kristián Bók 

      • Výtvarná súťaž – Vesmír očami detí

      • Aj tento školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Žiaci zapli svoju fantáziu a kreativitu a výtvarne spracovali svoje predstavy o vesmíre. Vznikli naozaj krásne a originálne práce. Michal Miklós (IV.A) vo svojej kategórii na okresnom kole sa umiestnil na 1. mieste. Miškovi gratulujeme! Vystavené práce všetkých našich žiakov si verejnosť môže prezrieť v priestoroch Koniarne v areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.  

       Text: Mgr. Denisa Szemánová

       Foto: Natália Geriová

      • Marec – mesiac kníh

      • Marec – mesiac kníh sa v našej škole niesol v duchu viacerých krásnych a zaujímavých aktivít. Pani učiteľky na prvom stupni pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity, v rámci ktorých napríklad diskutovali o spisovateľovi, navzájom si čítali obľúbenú knihu, predstavili obľúbeného rozprávkového hrdinu. Menší žiaci sa preniesli do sveta rozprávok pozeraním obľúbenej rozprávky, ako aj prostredníctvom zhudobnených rozprávok. Žiaci nielenže čítali, ale aj súťažili a vyhrávali. Mohli si zmerať sily v súťaži o najlepšieho čitateľa triedy, v niektorých triedach prebiehala súťaž: „Uhádni rozprávku“. Počas celého mesiaca tvorili rôzne projekty a riešili pracovné listy týkajúce sa kníh, čítania, rozprávok, atď. Navštívili sme aj školskú a Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci, kde sa zoznámili s priestormi a organizáciou knižnice.

       Aj žiaci 2. stupňa realizovali zaujímavé aktivity v priestoroch školskej knižnice a na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Vyrábali napríklad obaly obľúbených detských kníh, spoločne pracovali na projektoch na rôzne témy. Pre starších žiakov bol pripravený literárny kvíz o obľúbených detských knihách a následne vypracovali aj pracovné listy, venovali sa ukážkam z rôznych žánrov. Aktivity neboli zamerané len na čítanie, ale aj na tvorivé písanie. Okrem spomenutých aktivít na hodine výtvarnej výchovy pripravili aj krásne leporelá pre menších žiakov. Aj naši starší žiaci navštívili knižnicu, kde prebiehala súťaž zameraná na orientáciu v knižnici. V priestoroch Regionálnej knižnice v Kráľovskom Chlmci si mohli vypočuť zaujímavý výklad o vzniku knihy. Veríme, že sa aktivity žiakom páčili a priviedli ich späť ku knihám. 

       Text: učiteľky slovenského jazyka

      • Matematický klokan

      • Naša škola sa každoročne zapája do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže „Matematický klokan“, ktorý vzdeláva a spája deti z celého sveta. Žiaci riešili hravé, zaujímavé klokanské úlohy, ktoré sa im veľmi páčili. Súťaže sa zúčastnili žiaci od 1. až po 9. ročník. Bol to nevšedný zážitok pre všetkých.

       Text: Mgr. Albert Páll

       Foto: Mgr. Silvia Kiššová

      • Mestečko "Číselkovo"

      • V našej škole sa opäť uskutočnilo milé stretnutie s predškolákmi a ich rodičmi a  starými rodičmi. Vstúpili sme do mesta "Číselkovo", kde nás čakala zábava a rôzne aktivity s číslami. Ako v každom inom meste máme aj detské ihrisko, tak aj naše mestečko malo svoje športové ihrisko. 58 predškolákov s nadšením pracovalo spolu s pani učiteľkami, vychovávateľkami a asistentmi pri každej úlohe. Deťom sa veľmi darilo, využívali svoju predstatvivosť, šikovnosť a kreativitu. Rodičia mali možnosť porozprávať sa aj s členmi školského podporného tímu, školskou psychologičkou, sociálnou pedagogičkou, logopedičkou a školskou špeciálnou pedagogičkou. Chceme sa poďakovať všetkým rodičom a predškolákom, ktorí nás navštívili a tešíme sa, že sa znova stretneme na slávnostnom zápise do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 17. 4. 2023 o 14:30 hod.

       Text: Mgr. Dana Hudáková 

       Foto: Kristián Bók

      • Marec mesiac knihy v ŠKD Tokajko

      • Mesiac marec je venovaný knihám. Na našej škole sa pri tejto príležitosti pripravujú rôzne aktivity alebo projekty. Ich cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o detskú literatúru a zároveň motivovať ich k čítaniu. Aj v Školskom klube „Tokajko“ sme sa rozhodli a vytvorili živú knihu s názvom: „200 mojich NAJ rozprávok“. Každý žiak mal ilustráciou predstaviť svoju najobľúbenejšiu rozprávku. Vznikli krásne ilustrácie. Všetkým ďakujeme za vytvorenie našej prvej živej knihy. 

       Text: Iveta Szegedyová

       Foto: Kristián Bók

      • Veľká noc na námestí

      • Dňa 25.3.2024 sa naša škola zúčastnila Veľkonočného zdobenia námestia pred mestským úradom. Špeciálna trieda pripravila mnoho pestrých ozdôb, ktoré pomocou pani učiteľky Dakovej a pani asistentky Oroszovej spoločne povešali na strom.

       Text a foto: Mgr. Judita Daková

      • 15. ročník čitateľského maratónu: „Čítajme si...“

      • V tomto školskom roku sme sa rozhodli zapojiť  do celoslovenského detského čitateľského maratónu: „Čítajme si...“, ktorý na celom Slovensku prebehol v týždni od 18.3.2024 do 22. 3. 2024. Tento rok sa uskutočnil už jeho 15. ročník. Hlavným organizátorom projektu je Linka detskej istoty a jeho cieľom bolo podporiť  a zvýšiť záujem detí o čítanie a zapojiť do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí. Podmienkou započítania účastníka bolo prečítanie nahlas úryvku z knihy a zapísanie sa do prezenčnej listiny.  Sme veľmi radi, že sme sa zapojili do tohto zaujímavého a podnetného podujatia a veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať  aj v nasledujúcich rokoch. Všetkým čitateľom, ktorí sa do čitateľského maratónu zapojili, ďakujeme. 

        

       Text: Mgr. Denisa Szemánová

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia,                                                          

       oznamujeme Vám, že veľkonočné prázdniny sa začínajú dňa 28. marca 2024 (štvrtok) a trvajú do 02. apríla 2024 (utorok).

       Nástup do školy je 03. apríla 2024 (streda).

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Oznámenie

      • Vážení rodičia,

       Pri príležitosti Dňa učiteľov sa oslavy na našej škole uskutočnia 27. marca 2024 (streda). Z tohto dôvodu končí vyučovanie na I. (1.- 4. roč.) aj II. stupni (5. – 9. roč.) o 11:20 hod.

       Školská jedáleň bude v prevádzke do 12:30 hod. Školský klub detí nebude v prevádzke. Prosíme Vás, aby ste si deti vyzdvihli po skončení vyučovania.

       Za porozumenie ďakujeme.

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Meduškové popoludnie

      • To, že v jednom úli žije až 50 tisíc včiel, že kráľovná je len jedna a že o ňu sa starajú robotnice -  tak toto a všeličo iné sme sa dozvedeli v jedno krásne „Meduškové popoludnie“. Najprv sme mali tvorivé dielne, kde sme vyrobili rôzne včeličky, úliky. Potom nám pani vychovávateľky a asistentky pripravili chutné chlebíky s maslom a medom. No ten medík bol úžasne sladký a každému veľmi chutil. Na záver sme sa rozprávali o včielkach a pozreli sme si dobrodružstvá včielky Máji a jej priateľov.

       Veľmi pekne ďakujeme Slovenskému zväzu včelárov ZO Kráľovský Chlmec za sladký dar.

       Text a foto: Iveta Szegedyová

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 20. marca (streda) 2024 bude žiakom 5. – 8. ročníka udelené riaditeľské voľno z dôvodu nerušeného priebehu testovania žiakov 9. ročníka (T9-2024).

       Vyučovanie bude pokračovať 21. marca 2024 (štvrtok).

       Za pochopenie ďakujeme!

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

        

      • ECOPLAGÁT 2023

      • Dňa 14.03.2024 navštívili žiaci našej školy Regionálnu knižnicu v Kráľovskom Chlmci, kde si vypočuli prednášku spojenú s otvorením výstavy „ECOPLAGÁT 2023” – súťažná prehliadka plagátov od pracovníkov Štátnej ochrany prírody. Šestnásty ročník podčiarkol prepojenie výtvarného umenia a ochrany prírody. Prednášku si žiaci užili, dozvedeli sa mnoho nových a užitočných informácii a po nej si mali možnosť prezrieť vystavené plagáty.

       Text: RNDr. Viktória Čomová, PhD.

       Foto: Bc. Brigita Pribeková 

      • Robotika

      • Otvorili sme ďalšie krabice, ktoré naša škola kúpila z projektu Podpora digitálnej transformácie vzdelávania. Z drobných súčiastkou sme poskladali pretekárske auto a Charlieho malého robota so senzormi. Dievčatá boli šikovnejšie v skladaní a chlapci v rozkazovaní a kritizovaní. V programovaní ešte máme rezervy, ale dúfame, že čím ďalej, tým budeme lepší a nedostatky sa odstránia.

       Text a foto: Mgr. Albert Páll