• Novinky

      • Vianočná pošta pre seniorov

      • Už aj naše prianíčka sú na ceste k starkým z vybraných domovov. Aj tento rok sa deti z ŠKD - TOKAJKO, zapojili do Vianočnej pošty pre babičky a deduškov z domovov. Spolu s vychovávateľkami sa s radosťou pustili do výroby vianočných pohľadníc. K pohľadniciam pribalili aj menšie darčeky, ktoré určite potešia a spríjemnia im vianočný čas

       Deti a vychovávateľky z ŠKD – TOKAJKO pri ZŠ – Kossutha, Kráľovský Chlmec

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Do nádherného projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" sa v tomto roku prvýkrát zapojila aj naša škola. Za krátky čas sa podarilo našim žiakom a pedagógom z prvého stupňa pripraviť 30 krabíc plných lásky. Hreje nás pocit, že sme 30 seniorom mohli urobiť radosť a aspoň na chvíľu vyčariť krásne úsmevy na ich tvárach.

      • Detské dopravné ihrisko

      • Projekt detského mobilného dopravného ihriska v Základnej škole, L.Kossutha 580/56 v Kráľovskom Chlmci sa stal realitou na jeseň 2021 s podporov SPP, s podporov rodičovského združenia, s podporov členov rady školy Judr. Petra Pándyho, LL.M,  Viktora Brezinu a Patrika Čorosa. Veľka vdaka patrí aj dalším sponzorom, ktorí prispeli k realizácii dopravného ihriska: Mgr. Peter Sunitra, LL.M., Firma Elitec, Ondrej Falat, Mudr. L.Kováč, Mudr. K. Szilassy, Mudr. J. Dóczi, Ján Kiss, Pizzéria Kráľovský Chlmec, Peter Sedlák, NP spol. s.r.o. a Attila Németh, Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa slávnostné otvorenie dopravného ihriska presúva na jar 2022 a uskutoční sa na multifunkčnom ihrisku školského dvora.

       Dopravnú výchovu ako jeden z nástrojov na znižovanie dopravnej nehodovosti formou prevencie tak budú môcť školy odteraz využívať aj pri praktickom výcviku.

       Súčasťou detského dopravného ihriska (DDI) je vodorovné a zvislé dopravné značenie vrátane svetelnej signalizácie na križovatke či kruhového objazdu podľa technických normatívov a všetko, čo je potrebné na praktickú dopravnú výchovu simulujúcu reálne situácie. K dispozícii sú bicykle, kolobežky, prilby aj iné ochranné prostriedky.

      • Riaditeľské voľno pre 1. - 4. ročník

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že na základe nariadenia RÚVZ v Trebišove sa na našej škole vyskytla pozitivita u jedného zamestnanca na  COVID-19. Všetci zamestnanci, ktorí boli prítomní v zamestnaní sú označení ako priamy kontakt.

       Z tohto dôvodu sa žiakom 1. – 4. ročníka udeľuje na 17.12.2021 (piatok) riaditeľské voľno.

       Za pochopenie ďakujeme.  

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy

      • Najkrajšia vianočná výzdoba

      • Tradičný duch vianočných sviatkov zavládol aj v našej škole. Aktivity spojené s výzdobou tried sme sa rozhodli oceniť, a tak Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Žiaci sa v priateľskom duchu, ale s veľkou dávkou súťaživosti pustili do vytvárania krásnych a kreatívnych ozdôb, a tak aj u nás v škole všetko dýchalo príjemnou vianočnou atmosférou.

       Hodnotenia výzdoby tried sa ujala odborná porota v zložení pána riaditeľa, pani učiteľky Kotorovej a členov Žiackej školskej rady.

       Po náročnom rozhodovaní porota vyhlásila takéto umiestnenie tried:

       3. miesto: 8. B trieda

       2. miesto: 6. A trieda

       1. miesta: 6. B trieda

                        8. A trieda

                        8. C trieda

       Ďakujeme žiakom, že sa zúčastnili súťaže skutočne s plným nasadením  a svojou kreativitou priniesli vianočnú náladu celej našej škole!

       Mimoriadna vďaka patrí 6. B triede, ktorá okrem krásnej výzdoby prispela k vytváraniu nádhernej vianočnej atmosféry aj živým betlehemom!

      • Mikuláš

      • K vianočnej atmosfére už neodmysliteľne patrí príchod Mikuláša. Aj tento rok navštívil so svojimi pomocníkmi našu školu, aby urobil radosť a potešil našich žiakov. Navštívil triedy, ktoré si pripravili básničky, pesničky. Mikuláš ich odmenil darčekom.

      • Záložka do knihy spája školy

      • Práca na tvorbe záložiek nám rok čo rok spestruje život v našej malej, ale útulnej školskej knižnici. Naši žiaci sa rok čo rok usilujú, aby potešili partnerské školy krásnymi záložkami. Tento rok sa ich vyrobilo v hojnom množstve, z ktorých sme spoločne vybrali tie najkrajšie.  Výrobu záložiek sme spojili aj s Medzinárodným dňom školských knižníc.

       Našou partnerskou školou sa toho roku stala Súkromná základná škola v Levoči. Pozreli sme sa na mape Slovenska, kde sa táto škola nachádza, niektoré informácie o živote žiakov sme získali z webovej stránky školy. Aby sme sa trochu popýšili aj s našou školou a mestom, v ktorom sídli, tak sme k záložkám pribalili pre žiakov aj skromné darčeky: perá, brožúrky, knižku, kľúčenky...

       Dúfame, že sa im naše láskou pripravované záložky páčia a robia im radosť pri čítaní svojich obľúbených kníh! My sme už tiež dostali záložky od partnerskej školy, spolu aj s peknými darčekmi. Veľmi sa z nich tešíme, niektoré dokonca zdobia nástenky našej školskej knižnice a dávame ich našim najvernejším čitateľom ako darček!

      • Rekonštrukcia kotolne

      • Na základe žiadosti zriaďovateľa školy - Mesta Kráľovský Chlmec o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií pridelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR našej škole finančné prostriedky vo výške 65.000,- Eur na odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne.

       Pôvodné technicky a morálne zastaralé kotle sa vymenili na dve nové stacionárne plynové kondenzačné kotle.

       Realizácia výmeny kotlov sa mohla uskutočniť finančným príspením mesta Kráľovský Chlmec, keďže samotný finančný príspevok na zaobstaranie a montáž týchto zariadení by nebol postačujúci.

      • Oznam - antigénové samotesty

      • Vážení rodičia 

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 13.12.2021 (pondelok) a 14.12.2021 (utorok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase: 

       - od 7:30 hod. do 11:30 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       - od 14:00 hod. do 17:00 hod. na vrátnici.

        Dôrazne žiadame všetkých rodičov, ktorí si neprevzali testy z 2. a 3. kola, aby tak urýchlene učinili do

         20. 12. 2021. Po tomto termíne ich nebude možné prevziať, pretože sa vracajú. 

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý nahlásil škole svoj záujem. Žiadame rodičov aby si antigénové testy kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii vyzdvihli v stanovených dňoch.

       Po uvedenom termíne sa testy rodičom nebudú vydávať.

       Príloha: Návod na použitie pri samotestovaní

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • Pomôžeš?

      • Milé deti!

       V dňoch 24.11.2021 - 4.12.2021 Školský klub Tokajko organizuje dobrovoľnú Mikulášsku zbierku pre štvornohých kamarátov do útulku vo Veľkých Kapušanoch. Zvieratká potrebujú deky, cestoviny, ryžu, konzervy, granule, ktoré môžete odovzdať na vrátnici našej školy. 

       Ďakujeme všetkým za ochotu pomôcť a že Vám nie je osud psíkov ľahostajný. 

        

      • Výtvarná súťaž Moje leto v záhrade

      • Slovenský zväz záhradkárov v Trebišove tento školský rok organizoval výtvarnú súťaž na tému „Moje leto v záhrade“. Do 22. októbra 2021 mohli žiaci základných škôl poslať svoje práce. Aj naši žiaci sa zapojili do tejto súťaže. Július Géczi z 5.B triedy bol najúspešnejší. Vyhral prekrásne 1. miesto, za čo získal vecnú cenu smart hodinky. Darčeku sa veľmi potešil. Na súťaž žiaka pripravovala pani uč. Mgr. Ildikó Tóthová. Prajem mu veľa úspechov na ďalšom kole v Bratislave.

      • Oznámenie

      • Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že v dňoch 18. novembra 2021 (štvrtok) a 19. novembra 2021 (piatok) budú mať žiaci 1. - 9. ročníka dištančné (online) vyučovanie z prevádzkových dôvodov (výmena kotlov).

       Za pochopenie ďakujeme! 

      • Oznam - antigénové samotesty

      • Vážení rodičia 

       Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že dňa 15.11.2021 (pondelok) a 16.11.2021 (utorok) si môžete prevziať sady antigénových samotestov na domáce použitie v čase: 

       - od 7:30 hod. do 11:30 hod. na chodbe prízemie (únikový východ pavilón B)

       - od 14:00 hod. do 17:00 hod. na vrátnici.

        

       POZOR:

       Sady môže prevziať iba zákonný zástupca žiaka, ktorý nahlásil škole svoj záujem. Žiadame rodičov aby si antigénové testy kvôli zhoršenej epidemiologickej situácii vyzdvihli v stanovených dňoch.

       Po uvedenom termíne sa testy rodičom nebudú vydávať.

       Príloha: Návod na použitie pri samotestovaní

        

       PhDr. Róbert Berta, MBA - riaditeľ školy 

      • Nové stromčeky na školskom dvore

      • A je  to tu zas. Jesenné obdobie na sadenie stromčekov, o ktoré sa budú 9 rokov starať naši prváci, ktorí v septembri 2021 prekročili brány našej školy. Žiaci sa na sadenie stromčekov veľmi tešili a sľúbili, že dajú na stromčeky veľký pozor.

      • Halloween 2021

      • Posledný októbrový týždeň sa na našej škole niesol v duchu Halloweenu. Oslava tohto sviatku je súčasťou multikultúrnej výchovy, a tak si žiaci svoje triedy počas týždňa vyzdobovali rôznymi strašidelnými dekoráciami.

       Žiacka školská rada pod záštitou vedenia školy zorganizovala pri tejto príležitosti Súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu Halloweensku výzdobu triedy 5.-9. ročníka. Vybraná komisia, tvorená členmi žiackej rady, hodnotila výzdobu, nástenku, originalitu a nápaditosť tried. Do súťaže sa zapojili všetky triedy 2. stupňa. Hodnotenie tried prebehlo posledný októbrový deň pred jesennými prázdninami počas veľkej prestávky a víťazmi sa stali nasledovné triedy:

       III. miesto: 6. B trieda

       II. miesto : 8. C trieda

       I. miesto: 8. A trieda

       Výhercom gratulujeme! 😊

      • Medzinárodný deň školských knižníc

      • Dňa 25. októbra 2021 sme slávili na našej škole, v našej malej, útulnej, novo budovanej školskej knižnici Medzinárodný deň školských knižníc. Témou dňa bola: Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou, s podtitulom: V knižnici sa vzdelávame, v knižnici sa zabávame.

       Naša akcia v nadväznosti na celoslovenský projekt  Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici chcela poukázať na to, že knižnice sú miestom, ktoré ľudí vzdelávajú, vychovávajú. Zároveň sme však chceli týmto dňom aj ukázať našim žiakom, že čítanie a samotný pobyt v knižnici nemusí byť nudný, že čítanie nemusí byť povinnosťou, ale je to prenádherný pocit, estetický pôžitok, z ktorého môžu čerpať každý deň.

       Pre niektorých je školská knižnica obľúbené miesto, pre niekoho stále neprebádané územie, preto sme po triedach navštívili našu novú knižnicu, ktorá je dôležitou súčasťou našej školy a nášho vzdelávania. V tento deň nám naši starší spolužiaci na 2. stupni pripravili zaujímavú výstavu kníh. Žiakom sa knižnica veľmi páčila, a pretože sa blížili jesenné prázdniny, vypožičali si knihy, ktoré sú povinné na mimočítankové čítanie.

       Bola to vydarená akcia, ktorú veľmi pozitívne hodnotili aj naši žiaci, a chceme v nej aj naďalej pokračovať a zdokonaľovať sa. Aby sme sa spoločne, spoločnými silami pretvorili na spoločenstvo, ktoré má rado knihy, ktoré číta knihy, ktoré si váži knihy... A nečíta len preto, že musí, ale preto, lebo čítanie je zábavné.

      • Nádherný svet origami

      • V mesiaci októbri sme navštívili Regionálne múzeum v našom meste. Naši žiaci mali možnosť spoznať „ Nádherný svet origami.“ Výstavka bola pestrofarebná a žiakom vykúzlila čaro na tvári, že z papiera sa dá vytvoriť nádhera. Najviac sa im páčila výroba krásnych prác z čajových obalov. Samostatne si mohli aj žiaci vyrobiť vážku a lietadlo.